Børn og læsning

Biblioteket understøtter den sammenhængende indsats, når det handler om børns læsning og sprogudvikling.

Læseundersøgelser viser, at børn læser mindre og dårligere. Medieudbuddet til børn er stort i dag med streaming, Youtube og de sociale medier. Læsning som aktivitet må aldrig blive en parentes i vores samfund. Læsning er betydningsfuld i forhold til livslang læring og uddannelse. Læsning styrker det enkelte barn i forhold til identitetsdannelse og almen dannelse og giver barnet gode forudsætninger for at udvikle sig og blive en aktiv samfundsborger. Læsning stimulerer børns forestillingskraft og kan give en dybere forståelse for andres tanker, erfaringer og livsvilkår.

Forskning viser, at fundamentet for læsning og læselyst bliver lagt langt tidligere end ved skolestart. Biblioteket understøtter og fremmer børns sprogudvikling og læsefærdigheder og inspirerer til læselyst sammen med forældre, pædagoger og lærere.

Sådan gør vi

Biblioteket støtter en koordineret indsats for børns læsning, læselyst og sprogudvikling. Det gøres ved hjælp af fokuserede og attraktive tilbud til de 3 målgrupper: forældre, førskolebørn og skolebørn:

Forældre

  • Biblioteket er en foretrukken familiedestination for børn, forældre og bedsteforældre med fokus på læsning, dannelse og kultur.
  • Forældre og bedsteforældre skal vide, at børne-biblioteket er en vidensressource i forhold til børns læsning.
  • Der er fokus på værdien af læsning som en værdifuld aktivitet i sig selv, da det styrker empati, dannelse, identitet, opfattelse og forståelse.

Førskolebørn

  • Biblioteket understøtter barnets sprogudvikling og møder barnet så tidligt som muligt. Fokus er på tilbud, der introducerer førskolebørn til læsning og skriftsprog på en uformel og legende måde. Biblioteket støtter pædagogers og sundhedsplejerskers arbejde og prioriterer at give viden, gode råd og inspiration til småbørnsforældrene.

Skolebørn

  • Biblioteket har fokus på, at skolebørn bliver motiverede til at læse, både i fritiden og i forbindelse med skolen.
  • Biblioteket tager initiativer til aktiviteter, der fremmer læseindlæringen og motiverer til læsning som en aktivitet i sig selv (læselyst). 
  • Biblioteket styrker samarbejdet med folkeskolen, både lokalt på den enkelte skole og på tværs af alle skoler, omkring indsatser i forhold til læsning og lystlæsning til børn i skolealderen.

Tegning

Idéer til sporet 'Børn og læsning' tegnet af Tankestreger.

Hent en stor version af billedet (png)