Organisation

Rudersdal Bibliotekerne består af Hovedbiblioteket i Birkerød, Holte Bibliotek, Nærum Bibliotek og Vedbæk Bibliotekstilbud.

Bibliotekekets ledelse

Bibliotekschef

Maiken Ellegaard Madsen
Tlf: 72 68 57 01
E-mail: maima@rudersdal.dk

Leder af aktiviteter og formidling

Stig Grøntved Starck
Tlf: 72 68 57 03
E-mail: stgr@rudersdal.dk

Leder af betjening og materialer

Christina Hjorth Wandi
Tlf: 72 68 57 07
E-mail: cwan@rudersdal.dk

Kultur - og fritidsudvalget

Politisk hører biblioteket under Kultur- og Fritidsudvalget. Udvalgets ansvarsområde omfatter biblioteker, museer, biografer, kulturarrangementer, musikskole, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter, Ung i Rudersdal samt folkeoplysning og fitidsundervisning. 

Rudersdal Bibliotekerne lovgrundlag

Rudersdal Bibliotekerne drives efter Lov nr. 340 om biblioteksvirksomhed, vedtaget af Folketinget den 17. maj 2000 samt bekendtgørelse nr. 968 om biblioteksvirksomhed af 24. oktober 2000.

Lovgrundlaget beskriver bibliotekernes væsentlige opgave, som formidler af information og kulturelle oplevelser til borgerne og fastsætter rammerne for bibliotekernes virksomhed.

Alsidighed, aktualitet, kvalitet og gratisprincippet er helt centralt. Biblioteket skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed så som musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer herunder internet og multimedier.

Læs mere om Biblioteksloven