Læseklubber

Har du lyst til at dele dine læseoplevelser med andre? Rudersdal Bibliotekerne tilbyder læseklubber til læseglade borgere.
Tilmeld dig læseklubberne ved at klikke på den klub, du vil deltage i. 
 
At deltage i en læseklub er gratis. Biblioteket sørger for at skaffe bøger og supplerende læsemateriale og stiller et lokale til rådighed for læseklubben. Den enkelte klub får tilknyttet en tovholder, som vil være til stede ved intromødet og ellers står til rådighed for spørgsmål og assistance undervejs i forløbet.
 
Læseklubberne mødes en gang om måneden fra september til november 2018 og fra januar til april 2019, i alt 7 gange. Den enkelte læseklub kræver minimum 6 tilmeldinger for at blive oprettet. Ved flere end 12 tilmeldinger oprettes ventelister.
 
Hovedbiblioteket i Birkerød
 
Novellelæseklubben
Birkerød hver tirsdag i ulige uger.
Kl. 13.00
 
Holte Bibliotek
Nærum Bibliotek
 
Vedbæk Bibliotekscenter 
 
Kør selv-læseklub
Har du selv samlet en læseklub, men mangler et sted at være? Så kan din læseklub få husly på såvel Hovedbiblioteket i Birkerød som på Holte og Nærum Biblioteker. Alle tre biblioteker stiller lokaler til rådighed, også uden for den betjente åbningstid. Biblioteket hjælper med at skaffe bøger til læseklubben efter ønske. Henvend dig på biblioteket for booking af lokale og udlevering af nøgle eller kontakt Julie Garde på tlf. 46 11 57 57 / e-mail jg@rudersdal.dk
 
Kontakt
Har du spørgsmål vedrørende læseklubber, så kontakt Julie Garde på tlf. 46 11 57 57 eller e-mail jg@rudersdal.dk.