Hvordan bliver jeg låner?

Her kan du se hvordan du bliver låner på Rudersdal Bibliotekerne.
 
Hvis du er 18 år, eller derover så kan du oprette dig via NemID her på hjemmesiden.
 
 
Du kan også blive meldt ind som låner ved at møde personligt op i den betjente åbningstid på et af de fire biblioteker i kommunen. Husk at medbringe dit sundhedskort!
 
Sundhedskortet er dit lånerkort. Børn under 16 kan vælge at få et særligt lånerkort. Kortet skal medbringes hver gang du låner. Lånerkortet er personligt, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. Mister du kortet skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.
 

Børn under 18 år

  • Du kan kun blive oprettet ved personligt fremmøde i den betjente åbningstid 
  • Indmeldelsesblanket skal være udfyldt og underskrevet  af forældre/værge
  • Sundhedskort på barnet skal fremvises

Udlændinge uden permanent opholdstilladelse

Er du udlænding uden permanent opholdstilladelse, skal du medbringe pas eller flygtningekort. Biblioteket kan opkræve depositum, og der kan forekomme begrænsninger i låneretten.

Uden fast bopæl

Biblioteket kan opkræve depositum, og der kan forekomme begrænsninger i låneretten.