Hvordan bliver jeg låner?

Her kan du se hvordan du bliver låner på Rudersdal Bibliotekerne.

Opret dig som låner

For at kunne oprette dig som bruger ved biblioteket, skal du bruge dit NemID/MitID, og du skal være fyldt 18 år. Du skal desuden have læst og accepteret bibliotekets reglement og takster.

Opret dig som låner

Du kan også blive meldt ind som låner ved at møde personligt op i den betjente åbningstid på et af bibliotekerne i kommunen. Husk at medbringe dit sundhedskort!

Sundhedskortet er dit lånerkort. Børn under 16 kan vælge at få et særligt lånerkort. Kortet skal medbringes hver gang du låner.Lånerkortet er personligt, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. Mister du kortet skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Opret barn under 18 år

Som forælder eller værge kan du selv oprette børn eller unge under 18 år som bruger ved biblioteket. Du skal bruge dit NemID/MitID til at validere oprettelsen og desuden have læst og accepteret bibliotekets reglement og takster.

Opret dit barn her

Udlændinge uden permanent opholdstilladelse

Er du udlænding uden permanent opholdstilladelse, skal du medbringe pas eller flygtningekort. Biblioteket kan opkræve depositum, og der kan forekomme begrænsninger i låneretten.

Uden fast bopæl

Biblioteket kan opkræve depositum, og der kan forekomme begrænsninger i låneretten.