Reglement

Læs vores reglement.

Alle kan bruge biblioteket

Det er gratis at låne bøger, musik og andre materialer med hjem, men for at kunne låne skal du være registreret som bruger. Nogle få af bibliotekets tilbud kan du kun benytte, hvis du bor i kommunen. 

Hvordan bliver du registreret som bruger?

Du skal møde personligt op på biblioteket og medbringe gyldigt Sundhedskort. 
Børn under 18 år skal desuden medbringe skriftlig tilladelse fra forældrene.
Udlændinge uden permanent opholdstilladelse skal medbringe pas eller flygtningekort. 
Hvis du ikke har fast bopæl kan biblioteket opkræve depositum, og der kan forekomme begrænsninger i låneretten.

Sundhedskortet er dit lånerkort. 
Børn under 16 kan vælge at få et særligt lånerkort. 
Kortet skal medbringes hver gang du låner. 

Lånerkortet er personligt, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. 
Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter adresse, e-mail eller telefonnummer. Rettelser foretages ved personligt fremmøde. 
Mister du kortet skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Hvordan låner du?

Ved indmeldelsen vælger du en pinkode, som bruges ved hvert udlån i selvbetjeningsautomaterne. Pinkoden bruges også til at reservere og forny materiale, til at se hvad du har lånt (lånerstatus) og til at benytte andre af bibliotekets digitale tilbud. 

Lånetiden er normalt 31 dage. Enkelte materialer har kortere lånetid – det vil stå på materialet.

Hvordan fornyr du materialer?
Du kan forny lånetiden på det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre. Biblioteket kan forny for dig – eller du kan gøre det selv, enten i selvbetjeningsautomaten eller ved at logge ind i din Lånerstatus på bibliotekets hjemmeside.

Begrænsninger

Normalt må du højst genlåne/forny 2 gange. Kviklån kan ikke fornys. 
Biblioteket kan sætte grænser for antallet af dine lån og reserveringer. 

Hvordan afleverer du?

På din udlånskvittering kan du se, hvornår materialet skal afleveres.
Når du afleverer materiale, får du en afleveringskvittering. Den er din dokumentation for, at det er afleveret – check den inden du forlader biblioteket!
 
På bibliotekets hjemmeside kan du med din pinkode logge ind i din Lånerstatus og følge med i dine aktuelle hjemlån, bestillinger og reserveringer.

Hvordan reserverer du materialer?

Hvis et ønsket materiale er udlånt, kan du selv reservere det i bibliotekets søgesystem – eller få personalet til at gøre det for dig.

Materialer, som biblioteket ikke selv har, kan bibliotekaren bestille hjem via 
www.bibliotek.dk – eller du kan gøre det selv. 

Når materialet er klar til afhentning modtager du besked fra biblioteket, og så har du en uge til at hente det. 

Hvad koster det at aflevere for sent?

Hvis lånetiden overskrides, skal du betale et gebyr. Jo længere lånetiden overskrides, desto højere er gebyret. Taksterne kan du se på bibliotekets hjemmeside - eller få på en trykt oversigt.

Hvis materialerne bliver væk eller ødelægges …

Materialerne skal erstattes, hvis de bliver ødelagt eller bliver væk.
Erstatningsprisen svarer til bibliotekets genanskaffelsespris + administrations-omkostninger. 

Hvis det drejer sig om dele af et større værk, kan biblioteket kræve erstatning for hele værket.

Vær opmærksom på, at dvd’er, cd-rom’er, konsol-spil og lydbøger på grund af ophavsretslige forhold kan være meget dyre at genanskaffe. 

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget maskinel i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.

Internetbenyttelse

Det er gratis at benytte en pc med adgang til internettet.
Nogle af pc’erne kan benyttes i kortere tid uden booking, men for at booke længere tid skal du være registreret i bibliotekets lånerdatabase.
Se de særlige regler for internetbenyttelse på hjemmesiden 
– eller få dem hos personalet. 

Udelukkelse og bortvisning

Hvis du ikke overholder god ro og orden og følger personalets anvisninger 
kan du blive bortvist i en periode. 

Du kan blive udelukket fra at låne, hvis du gentagne gange har misligholdt din forpligtelse til at aflevere lånte materialer i ubeskadiget stand, eller hvis du skylder 300 kr. eller mere i gebyrer. 

Skyldige beløb kan overgå til incasso. 

Læs også de ofte stillede spørgsmål