Biblioteksstrategi ”Fælles om biblioteket”

Formålet med biblioteksstrategien er at udvikle og forny Rudersdal Bibliotekerne, og dermed sikre, at der også i fremtiden er et relevant, motiverende og attraktivt tilbud til kommunens borgere – ligesom det også er væsentligt, at biblioteket er en væsentlig aktør i kommunens kulturliv.

Samtidig fastlægges bibliotekets plads som en medspiller og samarbejdspartner, der understøtter og fremmer kommunens øvrige politikker, strategier og arbejdsgrundlag.

De fem spor

Biblioteksstrategien tager udgangspunkt i fem spor.

Biblioteket som litteratur- og videnshus

Litteratur- og videnshuset tager udgangspunkt i det klassiske bibliotek og udgør kernen i de bibliotekstilbud og -services, som Rudersdal Bibliotekerne udvikler og tilbyder.

Læs mere om biblioteket som litteratur- og videnshus

Demokrati og fællesskaber

Biblioteket er rum for den demokratiske samtale, den gode debat og kulturelle fællesskaber

Læs mere om demokrati og fællesskaber

Biblioteket og byudvikling 

Med en velovervejet placering og udformning kan biblioteket være en samlende generator for byliv og understøtte lokale byrum.

Læs mere om biblioteket og byudvikling

Børn og læsning

Biblioteket understøtter den sammenhængende indsats, når det handler om børns læsning og sprogudvikling.

Læs mere om børn og læsning

Det 4. bibliotek

Rudersdal består af 10 byområder med 3 fysiske biblioteker. Med Det 4. bibliotek kommer biblioteket ud i hele kommunen og tilbyder alle borgere formidling uden for bibliotekets fysiske rammer. 

Læs mere om det 4. bibliotek

Bibliotekets rolle i digital kontekst indgår i de fem spor.

Hent strategien

Du kan læse alt indholdet i strategien på disse sider. Herunder kan du hente en pdf til udskrift.

Hent bibliotekstrategien (pdf 2,5mb)

Mission

Rudersdal Bibliotekerne understøtter og fremmer livslang læring, læsning, dannelse, demokrati og fællesskab. 

Vision

Rudersdal Bibliotekerne sætter borgeren i centrum og har fokus på kulturelle og demokratiske fællesskaber, aktivitet og samskabelse, for at sikre borgernes dannelse uafhængig af kommercielle interesser. Biblioteket er synligt lokalt i hele kommunen og nationalt gennem samarbejde. 

Mere information

Processen med at udvikle en ny biblioteksstrategi blev påbegyndt sommeren 2019 og biblioteksstrategien er udarbejdet sammen med borgere, politikere og interessenter med udgangspunkt i borgermøder, fokusgruppeinterviews og besøg af fagpersoner inden for biblioteksområdet.

Læs mere om processen bag og baggrund for strategien

Er du interesseret at vide mere om processen med udarbejdelsen af biblioteksstrategien er du velkommen til at kontakte os. Ring eller skriv til udviklingskonsulent Lene Holmstrøm på 72685751 eller leho@rudersdal.dk.