Persondata

På denne side finder du overordnet information om bibliotekets behandling af personoplysninger.

Persondata

Dine persondata er nødvendige for at holde styr på de materialer du låner, for at du kan bruge vores hjemmesider, apps og udlånsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån. Det er de danske bibliotekers fælles bibliotekssytem, der opbevarer oplysningerne. Fysisk opbevares oplysninger på sikrede datacentre i Danmark.

Personoplysninger bliver på intet tidspunkt videregivet eller solgt til tredjepart, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden du selv har givet os disse. Du kan læse mere om dine rettigheder her: www.rudersdal.dk/minedata. Oplysningerne bliver også anvendt i Rudersdal Bibliotekernes videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

Vi gemmer følgende oplysninger i vores bibliotekssystem:

 • Personoplysninger: Vi bruger CPR-nummer og navn for at kunne oprette en unik bruger til dig og efterfølgende finde dig i systemet.
 • Kontaktoplysninger: Vi bruger adresse, e-mail og telefonnummer for at kunne kontakte dig i forbindelse med erstatninger, reserveringer og afleveringsfrister etc.
 • Oplysninger til adgang: Vi bruger fødselsdato i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer. Din bopælskommune angiver, om du har ret til at bruge vores netmedier.

Oplysninger om biblioteksbrug

 • Udlån - dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.
 • Reserveringer - oversigt over dine reserveringer. Slettes når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller selve reserveringen er slettet.
 • Mellemværende - viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Slettes 30 dage efter mellemværendet er afviklet.
 • Erstatninger - viser, hvis du skal erstatte et materiale, der er blevet væk.
 • Beskeder - er en oversigt over afsendte SMS og e-mails. Beskedens indhold slettes efter 30 dage, men oversigten over, at der har været sendt en besked bevares.

Når du benytter Rudersdal Bibliotekernes hjemmeside, rudbib.dk, indsamler vi endvidere oplysninger om din IP-adresse samt hvilke sider og funktioner på hjemmesiden, rudbib.dk, du har klikket på. Disse oplysninger anonymiseres og benyttes af biblioteket til statistiske undersøgelser.

Vi har fået navne og adresseoplysninger fra CPR-registret ud fra dit CPR-nummer. Har du navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, bliver dette respekteret i bibliotekets systemer.

Det er frivilligt, om du vil oprette dig som bruger hos Rudersdal Bibliotekerne og benytte dig af bibliotekets tilbud, herunder benytte biblioteket uden for betjent åbningstid, benytte bibliotekets hjemmeside rudbib.dk, samt låne materialer og benytte bibliotekets e-ressourcer. Såfremt du opretter dig som bruger, er det er frivilligt, om du vil oplyse Rudersdal Bibliotekerne om dit telefonnummer og din e-mail. Såfremt du ikke ønsker at oplyse hverken din e-mail eller dit telefonnummer, vil biblioteket ikke være i stand til at kontakte dig i forbindelse med påmindelser om aflevering, afhentning af reserverede materialer, og slettede reserveringer. Eventuelle regninger og saldoopgørelser vil dog blive sendt til din digitale postkasse. Det er endvidere frivilligt, om du vil oprette lister via Rudersdal Bibliotekernes hjemmeside rudbib.dk (eksempelvis huskeliste, bøger jeg har læst, forfattere, jeg følger, søgninger, jeg følger), samt om du vil offentliggøre eller dele dine lister med andre brugere. Biblioteket vil gerne give dig personaliserede anbefalinger af materialer, når du logger ind på Rudersdal Bibliotekernes hjemmeside, rudbib.dk. Såfremt du ikke ønsker at oprette lister, vil de anbefalinger, vi giver dig, ikke være personaliserede, men i stedet være generelle anbefalinger fra biblioteket.

Vi videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.

De oplysninger vi har om dig, slettes automatisk, hvis du ikke har mellemværende med biblioteket og/eller ikke har været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid. Oplysninger om betalt erstatning slettes efter ét år.

Sletning af bruger

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Hvis du ikke ønsker at være bruger på Rudersdal Bibliotekerne, kan du gå ned på biblioteket og få slettet din bruger. En bruger kan ikke slettes, hvis der er mellemværende.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Den dataansvarlige er Rudersdal Bibliotekerne, Stationsvej 38, 3460 Birkerød, som kan kontaktes på telefon +45 46 11 57 00 eller bibliotek@rudersdal.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Rudersdal Bibliotekernes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Rudersdal Bibliotekernes databeskyttelsesrådgiver på mail bibliotek@rudersdal.dk.

Cookies

Læs mere om hvordan vi benytter cookies på hjemmesiden

Vigtig information når du bruger en offentlig pc

 • Gem aldrig dine dokumenter eller filer på pc'en. Anvend f.eks. en USB-nøgle.
 • Sig altid nej til at gemme personlige adgangskoder.
 • Forlad aldrig pc'en når du er logget på.
 • Huske at logge af dine konti og genstarte computeren for at slette din aktivitet. Vores computere nulstilles en gang om dagen og når de genstartes.
 • Vores wifi Borgernet er et offentligt netværk. Vi opfordrer til, at du ikke åbner for personfølsomme oplysninger når du bruger Borgernet.

Se mere på borger.dk