Demokrati og fællesskaber

Biblioteket er rum for den demokratiske samtale, den gode debat og kulturelle fællesskaber.

Biblioteket har gennem dets folkeoplysningstradition og kerneopgave altid arbejdet for at understøtte viden, oplysning og uddannelse. 

I en tid, hvor demokratiet bliver udfordret på mange niveauer, er den folkeoplysende tanke som grundlaget for folkestyret stadig vigtigere. I dansk demokratisk tradition har den oplyste medborger altid været en forudsætning.

Informationsstrømmen er i dag overvældende, og mere information udgives digitalt.

Det er i dag svært for borgere at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, og hvor kan man hente viden. 

Folkeoplysning og biblioteker kan gøre en forskel for at få et samfund, der taler sammen, hænger sammen og forstår sammenhænge.

Sådan gør vi

Mødested

Biblioteket faciliterer møder på tværs af kulturelle interesser, aldersgrupper og sociale lag. Det skaber rammerne for, at borgerne kan drage nytte af hinandens ressourcer og være en del af et kulturelt og demokratisk fællesskab. Fællesskabet stimulerer demokrati og dannelse gennem deltagelse og samskabelse ved at se, lytte og spejle sig i andres holdninger. Bibliotekets fysiske og digitale møderum er et naturligt samlingssted, og det fremmer dannelse, oplysning og kulturel aktivitet.

Samarbejde

Biblioteket vil sammen med de lokale folkeoplysende samarbejdspartnere - aftenskoler og foreninger - tilbyde aktiviteter, der giver borgerne redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i. Dermed bliver den enkelte ikke bare passiv tilskuer til tilværelsen, men i stand til aktivt at leve i et moderne samfund.

Modigt rum med værdier

Biblioteket skal være et aktivt, kendt, modigt og betydningsfuldt rum, der tilbyder debat, videns- og informationsformidling. Biblioteket er ikke et neutralt sted, men et hus fuldt af værdier.

Fællesskab

Biblioteket sætter fællesskaber på tværs af store og små skel og understøtter den lokale sammenhængskraft.

Aktiv deltagelse og samskabelse 

Biblioteket inviterer borgerne til at være aktive og deltagende i aktiviteter, hvor du kan komme ”lige fra gaden” og sammen med andre være medskabende.

Tegning

Idéer til sporet 'Demokrati og fællesskaber' tegnet af Tankestreger.

Hent en stor version af billedet (png)