Biblioteket og byudvikling

Med en velovervejet placering og udformning kan biblioteket være en samlende generator for byliv og understøtte lokale byrum.

Den lokale identitet opleves i hverdagen, når mennesker færdes i byens rum og deltager i byens liv. Placeringen af centrale funktioner og udformningen heraf er derfor afgørende for, hvor meget og hvordan hverdagslivet udspiller sig, og også om et lokalsamfund opleves at have funktioner, der skaber sammenhængskraft og formidler en klar, tydelig og positiv identitet.

Hverdagslivet er under hastig forandring. Tidligere var byliv identisk med handelsliv. Nu rykker handel i stor stil til den virtuelle verden, og bylivet kredser nu om andre funktioner som caféer, spisesteder, kultur, kunst, idræt og andre aktiviteter. Det er oplevelsessamfundets behov, som i dag afgør, hvad der kan fastholde og endda forny et steds lokale identitet.

Disse samfundsforandringer udstyrer biblioteket med et helt nyt og stærkt potentiale. Med bystrategiske overvejelser om placering, udformning og muligheder for synergi med andre funktioner, kan biblioteket blive et naturligt, samlende krydsningspunkt for hverdagslivet, og et vigtigt mødested for lokalsamfundet. Som en af det moderne demokratis centrale funktioner, kan biblioteket som samlingspunkt inkludere alle og egner sig derfor godt til både at “bygge by” omkring, fx ved at placere andre funktioner i nærheden, at sikre åbenhed og passagemulighed gennem bygningerne, og samtidig sikre gode arbejds- og oplevelsesmuligheder for bibliotekets brugere.

Sådan gør vi

  • Biblioteket indgår i tværgående aktiviteter og tiltag med henblik på at udnytte synergien og det potentiale, der er i de forskellige lokale byrum.
  • Biblioteket er synligt der hvor borgerne færdes. På sigt kan nye funktioner og aktiviteter kombineres med bibliotekstilbud med det formål at styrke livet og aktiviteterne i byrummet.
  • Biblioteket har fokus på at danne bro mellem byliv og bibliotek og er en strategisk faktor i processen ved at skabe levende byrum.
  • Biblioteket kobler sig på det nære og ydre byrum, og trækker samtidig byrummet ind i biblioteket.
  • Biblioteket kan have nye og andre fysiske placeringer i fremtiden for at styrke behovet for attraktive mødesteder og mangfoldighed, netværk og sammenhængskraft.

Tegning

Idéer til sporet 'Biblioteket og byudvikling' tegnet af Tankestreger.

Hent en stor version af billedet (png)