Biblioteket som litteratur- og videnshus

Litteratur- og videnshuset tager udgangspunkt i det klassiske bibliotek og udgør kernen i de bibliotekstilbud og -services, som Rudersdal Bibliotekerne udvikler og tilbyder.

Litteratur- og videnshuset tilbyder og formidler litteratur og viden af høj kvalitet samt udvikler initiativer, der motiverer til læselyst. Borgerne præsenteres for litteratur og viden og overraskes af det nye, da litteraturen er i konstant udvikling og ny viden produceres.

Det klassiske bibliotek udgøres af materialesamlingen, de fysiske rammer og driften forbundet hermed.

Litteratur og viden er til glæde og gavn for alle – både samfundsøkonomisk og som berigelse af det enkelte menneske uanset baggrund og livssituation. 

Litteratur- og videnshuset understøtter borgernes livslange læring, som er en nødvendighed i en globaliseret verden, og som udfoldes gennem hele livet.

Som litteratur- og videnshus er biblioteket en afgørende og betydningsfuld aktør, der giver kulturel og mellemmenneskelig indsigt, og som kan være med til at øge det generelle vidensniveau i samfundet.

Litteratur- og videnshuset har 3 spor: 

 • Materialesamlingen og formidlingen heraf
 • Fremme af oplysning og uddannelse
 • Litteratur- og vidensarrangementer – herunder formidling

Sådan gør vi

 • Biblioteket vækker borgernes nysgerrighed ved at præsentere litteraturen i dens nye former, heri også nye genrer, nye tendenser og nye formidlingsplatforme.
 • Biblioteket styrker og prioriterer tilbud, vejledning og samarbejde med gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner. 
 • Biblioteket er et helle fra hverdagens travlhed og skaber mulighed for ro, fordybelse og refleksion.
 • Biblioteket tilbyder attraktive rum, der motiverer til læselyst og livslang læring. 
 • Biblioteket arrangerer litteratur- og vidensarrangementer og laver formidling, der kobler til samlingen. 
 • Biblioteket anvender bibliotekets rum som ramme for samarbejder omkring indhold og formidling.
 • Biblioteket sætter fokus på materialesamlingen, og hvad samlingen skal rumme - herunder fordelingen mellem analoge og digitale materialer – et væsentligt fokus er formidlingen heraf.
 • Biblioteket har fokus på flere brugere og højere udlån.

Tegning

Idéer til sporet 'Biblioteket som litteratur- og videnshus' tegnet af Tankestreger.

Hent en stor version af billedet (png)