Verdensmålsdogmer

Her kan du se vores verdensmålsdogmer – vi forpligter os på at implementere verdensmål i vores hverdag til gavn for borgerne, biblioteket og verden.
  1. Rudersdal Bibliotekerne er knudepunkt for verdensmål i Rudersdal Kommune
  2. Inden 2025 vil vi på Rudersdal Bibliotekerne reducere vores papirforbrug og spild med 30 %
  3. Rudersdal Bibliotekerne forpligter sig på at sikre, at vores bøger får så langt et efterliv som muligt
  4. Rudersdal Bibliotekerne forpligter sig på at tænke bæredygtighed ind i omindretningen af Holte Bibliotek i form af genbrug af møbler, bæredygtige materialer etc.
  5. Alle ansatte på Rudersdal Bibliotekerne har mulighed for en ugentlig gåtur på 30 min. i arbejdstiden.
  6. Rudersdal Bibliotekerne laver arrangementer/aktiviteter om verdensmål hvert år.
  7. På Rudersdal Bibliotekerne arbejder vi med temasporet Kultur for alle og udvikler to gange om året arrangementer/aktiviteter i samarbejde med borgere, der repræsenterer og sikrer mangfoldighed og diversitet i vores tilbud.
  8. Rudersdal Bibliotekerne fortæller løbende om og synliggør vores arbejde med verdensmål over for borgerne.