Hvad koster det at aflevere for sent?

Hvis lånetiden overskrides, skal du betale et gebyr. Jo længere lånetiden overskrides, desto højere er gebyret.

Den gebyrfri periode imens bibliotekerne har været lukkede er nu ophørt per 10.5.21.

Det betyder at der nu tilskrives gebyrer igen som normalt. Hvis du har modtaget et krav om erstatning for materialer du har haft hjemme under bibliotekernes lukkeperiode, så vil det frafalde når du afleverer materialerne i god stand. Eventuelle gebyrer fastholdes.

Takster og gebyrer pr. 1. januar 2019

Lånetid overskredet Gebyr børn*/voksne
1-7 dage 0kr./20kr.
Reserveret materiale hjemkaldes dagen efter overskredet lånetid.
8-14 dage 10kr./50kr.
Hjemkaldelse efter 10 dages overskridelse.
15-28 dage 25kr./120kr.
29-65 dage 75kr./175kr.
Regning sendes.
> 66 dage 120 kr./230kr.**
Rykker sendes.

*= Børn er 0-15 år. **= Når en borger skylder 300 kr. eller mere i hjemkaldelsesgebyrer, vil biblioteket med 7 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende fra at låne på biblioteket.

Skyldige beløb kan overgå til inkasso.
 

Hvis materialerne bliver væk eller ødelægges

Ved bortkommet eller ødelagt materiale vil erstatningsprisen normalt tage  udgangspunkt i bibliotekets anskaffelsespris med et tillæg til administration og teknisk klargøring på 80 kr.
» Læs mere her