Hvad koster det at aflevere for sent?

Hvis lånetiden overskrides, skal du betale et gebyr. Jo længere lånetiden overskrides, desto højere er gebyret.

Takster og gebyrer

Lånetid overskredet Gebyr børn*/voksne
1-7 dage 5 kr. / 20 kr.
Hjemkaldelse efter 1 dages overskridelse
8-30 dage 35 kr. / 65 kr.
2. hjemkaldelse efter 14 dages overskridelse
31+ dage 115 kr. / 230 kr. + erstatning
Faktura sendes

*= Børn er 0-17 år.

Når en borger skylder 200 kr. eller mere i hjemkaldelsesgebyrer, vil biblioteket med 7 dages skriftlig varsel udelukke vedkommende fra at låne på biblioteket.

Opkrævning af mellemværende følger Rudersdal Kommunes opkrævningsregler, se mere på Rudersdal Kommunes hjemmeside.

 

Hvis materialerne bliver væk eller ødelægges

Ved bortkommet eller ødelagt materiale vil erstatningsprisen normalt tage  udgangspunkt i bibliotekets anskaffelsespris med et tillæg til administration og teknisk klargøring på 80 kr.
» Læs mere her