Det 4. bibliotek

Det 4. bibliotek er et alternativt bibliotekstilbud uafhængigt af det klassiske fysiske bibliotek.

Rudersdal består af 10 byområder med 3 fysiske biblioteker. Med Det 4. bibliotek kommer biblioteket ud i hele kommunen og tilbyder alle borgere formidling uden for bibliotekets fysiske rammer. 

Biblioteket kan være bevægeligt og har måske ingen fast fysisk samling og bygning. Bibliotekets aktiviteter kommer ud af bibliotekerne og afholdes rundt om i hele kommunen.

Borgerne kan møde Det 4. bibliotek andre steder og i andre sammenhænge – der hvor der er behov. 

Med de nye arenaer og formidlingsformer kan biblioteket øge bredden af kendskabet til litteratur og viden hos borgerne ved at være fleksibel, nytænkende, synlig og tilgængelig i nye sammenhænge. 

Sådan gør vi

  • Biblioteket eksperimenterer med alternative biblioteksformer uafhængigt af det fysiske bibliotek i lokalområderne.
  • Biblioteket samarbejder med borgerne om at afprøve forskellige formidlingstiltag i forbindelse med udviklingen af Det 4. bibliotek.
  • Biblioteket stiller tilbud og services til rådighed, der kan bruges i stedet for eller som supplement til de fysiske biblioteker.
  • Biblioteket udvikler det digitale bibliotek, så tilbuddene er tilgængelige.
  • Biblioteket prioriterer at udvikle særlige tilbud til børn og deres forældre, som for eksempel at gøre biblioteksmaterialer tilgængelige i daginstitutioner.
  • Biblioteket er, hvor borgerne er og vil med Det 4. bibliotek være synlig for nye målgrupper i hele kommunen.

Tegning

Idéer til sporet 'Det 4. bibliotek' tegnet af Tankestreger.

Hent en stor version af billedet (png)