Demokrati og fællesskaber

Med temaet "Demokrati og fællesskaber" ønsker vi at udvikle bibliotekets rolle med at understøtte viden, oplysning og uddannelse. 

Biblioteket har altid haft  folkeoplysningstraditionen som en kerneopgave, men i dag udfordres den af digitaliseringen, større globale ændringer og den dynamiske medieudvikling.
Nogle går så langt og siger demokratiet er udfordret. Vi oplever fake news, en overvældende informationsstrøm og vi hører snak om konspirationsteorier.
Det kan i dag være svært for borgere at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert og hvor man kan hente viden.

I månederne september, oktober og november 2019 undersøger vi sammen med borgere og samarbejdspartnere,  hvordan biblioteket kan styrke og fremme intitiativer, som sætter fokus på den demokatiske samtale, den gode samtale, den gode debat og de kulturelle fælleskaber.

Den 24. september 2019 blev der på Hovedbiblioteket i Birkerød afholdt en debataften om biblioteket som demokatisk debatsted med 2 oplægsholdere, Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark og Per Paludan Hansen, Dansk Folkeoplysnings Samråd.


Tilstede var borgere, politikere, biblioteksmedarbejdere og repræsentanter fra Folkeoplysningens Samråd og aftenskoler.
Det var 2 interessante oplæg, som hver gav deres bud på hvorfor debatter er demokratiunderstøttende, hvad betyder det for samfundet, for den enkelte borger og hvordan debatter kan fremme det lokale engagement.