Børns læsning

Fremtidens Biblioteker - proces om ny biblioteksstrategi

Et af de temaer, vi har fokus på i processen, er "Børn og læsning".

Citater fra forældre til fokusgruppe-interview:

Citater fra forældre til fokusgruppe-interview

Her er lidt mere om, hvad der blev sagt:

  • At komme på biblioteket er en vigtig og prioriteret aktivitet, og især da mødrene var på barsel. Biblioteket er en oplevelse, ligesom at gå på museum.
  • Biblioteket giver rum for leg, og derved motiveres børnene til læsning
  • Er meget glad for det åbne selvbetjente bibliotek
  • Finder selv læsning til børnene og bruger sjældent børnebibliotekaren

Der kom også gode ideer og forslag:

  • Flere og tydeligere zoner/universer
  • Formidling i børnehøjde og tydelig markering af hvem der er børnebibliotekar
  • Indretningen skal være lækker
  • Flere arrangementer, hvor læsning kobles på som en fysisk aktivitet
     

I maj, juni og juli er vi ude at tale med forældre, pædagoger og lærere om deres holdninger og forventninger til bibliotekerne. 
Deres input kan du se her på siden.

Interviews og fokusgrupper: