Børns læsning

Et af de temaer, vi har fokus på i processen, er "Børn og læsning".

Citater fra forældre til fokusgruppe-interview:

  • At komme på biblioteket er en vigtig og prioriteret aktivitet, og især da mødrene var på barsel. Biblioteket er en oplevelse, ligesom at gå på museum.
  • Biblioteket giver rum for leg, og derved motiveres børnene til læsning
  • Er meget glad for det åbne selvbetjente bibliotek
  • Finder selv læsning til børnene og bruger sjældent børnebibliotekaren

Der kom også gode ideer og forslag:

  • Flere og tydeligere zoner/universer
  • Formidling i børnehøjde og tydelig markering af hvem der er børnebibliotekar
  • Indretningen skal være lækker
  • Flere arrangementer, hvor læsning kobles på som en fysisk aktivitet

I maj, juni og juli er vi ude at tale med forældre, pædagoger og lærere om deres holdninger og forventninger til bibliotekerne.