Fremtidens biblioteker - proces om ny biblioteksstrategi

Hvad skal fremtidens biblioteker være i Rudersdal Kommune og hvilke opgaver skal bibliotekerne løse fremover?

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker at udvikle og forny Rudersdal Bibliotekerne, så de også i fremtiden er et attraktivt tilbud til kommunens borgere og en vigtig aktør i det lokale kulturliv.

På et møde d. 8. maj 2019 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at sætte en proces i gang, som skal munde ud i ny biblioteksstrategi, der skal styrke bibliotekernes indhold og rolle, så opgaverne viser en tydelig prioritering og retning.

Vi er  i fuld gang med processen, og du kan følge med i tidsplanen her:
 Møde- og tidsplan (pdf). 

Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 12. juni 2019

På mødet med KFU  bad vi politikerne om at sidde et par minutter og tænke over deres egen tanker og holdninger til bibliotekerne og skrive på post-it. Herefter skulle de præsentere dem for hinanden og sætte dem på en flip-over. Her er resultaterne fra mødet.

Se noter fra KFU-mødet her: Input fra KFU-møde 12.6.2019 (pdf 7,7 KB)

Biblioteksbesøg

Kultur- og Fritidsudvalget besøgte den 6. november 2019 Gladsaxe Hovedbibliotek ved bibliotekschef Jacob Lærkes, som også er næstformand i Danmarks Biblioteksforening og aktiv i internationalt biblioteksarbejde. Jacob fortalte om biblioteksstrategien- og strukturen i Gladsaxe, herunder prioriteringer, værdier samt betydningen af etableringen af "Bibliotekshaven". Haven er en litterær legeplads med tilknytning til børnebiblioteket, som er udviklet i en samskabelsesproces med borgere og interessenter.
I sit oplæg gennemgik Jacob også den internationale biblioteksudvikling og viste eksempler på bibliotekers betydning i bymiljøer.

Jacobs 2 oplæg kan ses her:
Oplæg Jacob Lærkes Gladsaxe Hovedbibliotek den 6. 11.2019 (pdf)
Oplæg Jacob Lærkes Gladsaxe Hovedbibliotek den 6.11. 2019 det strategiske landkort (pdf)

Hvorfor en ny strategi: 

Ændring i borgernes behov og brugsmønstre
Biblioteket oplever et ændret brugsmønster og adfærd på bibliotekerne i Rudersdal. Biblioteksrummene er i spil på andre måder end blot til opbevaring af udlånsmaterialer. De åbne selvbetjente biblioteker kalder på nytænkning af formidling og indretning, og biblioteket som ramme om udvikling af fællesskaber og som fysisk mødested, stiller nye krav til de fysiske rammer, de ansattes kompetencer og formidlingsstrategier.

Digitalisering og ændrede medievaner
Den øgede digitalisering i samfundet og det nye mediebillede samt danskernes ændrede medievaner kalder på nye løsninger. Bibliotekerne mærker et øget udlån af digitale materialer, og der er behov for et øget fokus på udviklingen af det digitale bibliotek

Biblioteket som værdiskaber
Med udgangspunkt i kerneopgaven bør biblioteket understøtte, og indgå i samarbejder omkring, centrale temaer og samfundsmæssige udfordringer. Det kan være mental sundhed, ensomhed, livslang læring, børns læsning, demokratisk dannelse, sunde fællesskaber mm.

Processen starter juni 2019 og afsluttes efteråret 2020. Eksperter, forskere, medarbejdere, samarbejdspartnere, øvrige fagområder i kommunen, borgere, superbrugere samt Kultur- og Fritidsudvalget vil blive involveret.

Processen vil tage udgangspunkt ud fra fem hovedemner:

Bibliotekets rolle i digital kontekst indgår i de fem spor.

Derudover skal processen også understøtte drøftelser med bud på bibliotekernes bidrag i løsningen af opgaver, som ligger uden for de klassiske biblioteksopgaver: mental sundhed, unges trivsel, øget levealder, ensomhed, børns læsning, sunde fællesskaber, borgernes uddannelsesniveau, vækst i bymiljøer m.m.

Der er etableret en projektorganisation, der har ansvaret for at planlægge en involverende proces i forhold til borgere, samarbejdspartnere, øvrige interessenter og medarbejdere.

Her på siden vil du kunne finde materiale og opsamlinger, når vi løbende informerer om processen.

Har du lyst til at bidrage med dine synspunkter, er du meget velkommen til at sende dem til os: leho@rudersdal.dk