Bibliotekets rolle i byrum og byudvikling

Fremtidens Biblioteker - proces om ny biblioteksstrategi

Vi har fokus på hvilken rolle biblioteket har i by- og centerudviklingen.

Emnet er på som punkt på et møde med Kultur- og Fritidsudvalget og Bycenterudvalget d. 4. december.

Siden opdateres løbende.