Kulturhistorisk Kanon for Rudersdal

Hør Niels Peter Stilling fortælle om indholdet i den kulturhistoriske kanon. OBS! Arrangementet fandt sted den 23. april 2018 og er derfor overstået.

I august 2015 blev det besluttet, at der skulle udfærdiges en Kulturhistorisk Kanon for Rudersdal. Det var de to lokalhistoriske foreninger, Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum samt Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen, der sammen tog initiativet til den nye kanon, og Ann Sofie Orth, Gl. Holte, blev udpeget til at være tovholder for projektet.

Over en periode blev der indsamlet forslag til egnede kandidater til en Top 10-liste over de bygninger og lokaliteter, som kunne indgå i en Kulturhistorisk Kanon. Desuden blev der i løbet af vinteren 2015-2016 afholdt et debatmøde, hvor alle interesserede kunne komme med forslag og gode ideer. En bruttoliste på 40 lokaliteter blev derefter i løbet af foråret 2016 kogt ned til 10, og d. 1. september 2016 kunne den endelige Kulturkanon så præsenteres for offentligheden.

Hør om den kulturhistoriske kanon

OBS! Arrangementet fandt sted den 23. april 2018 og er derfor overstået.

Nu, hvor listen over de 10 steder i kommunen, som tilsammen udgør Rudersdals Kulturkanon, foreligger, er det tanken at udarbejde et undervisningsmateriale til brug i folkeskolen. Indtil videre er disse planer dog kun på projektstadiet. Til gengæld vil der d. 23. april være mulighed for at høre en af de største kapaciteter inden for lokal- og kulturhistorien i Rudersdal, Niels Peter Stilling, fortælle om de udvalgte steder i kommunen og om udvælgelsen af dem. Det sker ved et foredrag på Nærum Bibliotek mandag d. 23. april 2018 kl. 19.

Her kan du bl.a. høre om, hvorfor det netop er Birkerød Kirke, Ebberødgård, Vedbækfundene og Næsseslottet og ikke nogle af de talrige andre kulturhistoriske perler i Rudersdal, der er udvalgt til den Kulturhistoriske Kanon.

Birkerød Kirke
Birkerød Kirke
18.04.18