Nærum Bibliotek i 1985
Nærum Bibliotek i 1985

Biblioteket fylder 175 år

Af Anonym (ikke efterprøvet)
29.01.18
Den 29. januar er det præcis 175 år siden, Nærum Sognebibliotek første gang slog dørene op for lånerne. Læs om og se billeder fra bibliotekernes historie.

Oprettelsen af sognebiblioteket hænger sammen med indførelsen af det kommunale selvstyre i 1842. Søllerød sogneforstanderskabs første møde fandt sted i Søllerød præstegårds spisesal den 5. januar 1842.

Den første udlånsdag var den 29. januar 1843 og det bevarede regnskab fra bibliotekets første år viser at 17 lånere besøgte biblioteket den første dag.

En af de besøgende var medlem af sogneforstanderskabet Christoffer Nielsen, gårdejer i Trørød (Lindevangen) som "viste sin store boglige interesse ved den iver han gik ind for oprettelsen af det første offentlige bibliotek i 1842 og det er ganske karakteristisk, at han var blandt dem, der troppede op ved udlånet den allerførste aften, det holdt åbent i Nærum Skole og tog bøger med hjem til 4 ugers studium".

Sjov trivia

Den første bibliotekar var Lauritz Eskildsen (mægler af profession), og han stod bag skranken den første udlånsdag i 1843. Det var næsten 100 år senere i 1935, at den første uddannede bibliotekar, Erling Hoffmeyer blev ansat.

Ved det første bogvalgsmøde i biblioteket d. 2. marts1843 indkøbte biblioteket følgende 3 titler: Erik Menveds Barndom, Kong Erik og de Fredløse samt Prins Otto af Danmark

I bibliotekets første nedskrevne bogvalgspolitik fra 1885 hedder det meget klart: ”Bøger af daarligt Indhold kjøbes ikke”. 

I 1910 sukker lærer Kr. Ludvigsen i sin beretning om biblioteksdriften, at selv om man årligt indkøber 100 bind til samlingen, er det svært at gøre lånerne glade: ”Alligevel er det vanskeligt at tilfredsstille Laanerne, idet de tænker, Biblioteket ejer alt af Bøger og anskaffer nye Bøger, saa snart de har været anmeldt”.

Fra et gammelt og udateret reglement kan man læse at "Laantageren maa selv møde eller benytte et paalideligt Bud. Bibliotekaren er forpligtet til at nægte at udlevere Bøger til et Bud, som han ikke anser for paalideligt." og "Laantageren maa hurtigst muligt anmelde smitsom Sygdom i Hjemmet og samtidig aflevere laante Bøger."

Søllerøds biblioteker

Der har været biblioteker mange steder i Søllerød. I Vedbæk har der fx været bibliotek på Hotel Marina, i en stuelejlighed hos slagtermester Th. Eiberg på Stationsvej, i et kælderlokale hos Fr. Bojsen-Møller på Olgasvej inden den nuværende placering på Vedbæk Skole. Derudover har der været musikbibliotek på Vangeboled, bibliotek i Skodsborg, Gl. Holte, Mariehøj og Øverød, og i 1978 havde Holte Bibliotek første udlånsdag i Holte Midtpunkt.

Søllerød har også haft meget smukke biblioteksbygninger, hvor specielt det ca. 250 år gamle havehus til hofjuveler Michaelsens villa på Strandvejen i Skodsborg, og det nuværende Nærum Bibliotek skiller sig ud.

Birkerød bibliotek

Da Birkerød Bibliotek kom til verden som selvstændig institution i 1936, havde biblioteket i Søllerød allerede eksisteret i næsten 100 år. Biblioteket erstattede Birkerød Sogns Læseforening, der blev stiftet 10. januar 1857. 

Jørgen Kaarsberg delte sin glæde over Birkerød Bibliotek i starten af bibliotekets levetid: ”Bibliotekets oprettelse i den gamle Teknisk Skole i Hovedgadens nederste del var en begivenhed, som jeg fik meget glæde af. Dér kunne man helt gratis hjemlåne 2 bøger ad gangen efter eget valg. Man søgte dem ud på reolerne og bragte dem hen til den imødekommende frk. Gram, som havde sit hår sat i ”rosenkrans”; hun fattede sin blyant med påsat datostempel og stemplede omhyggeligt lånerkortet, og man kunne gå hjem og lære nyt eller hygge sig med en roman” (her citeret efter Hanne Mikkelsens bog: Birkerøds historie – kulturhistoriske tidsbilleder (2008)).

Rudersdal Bibliotekerne

I 2007 blev kommunerne i Søllerød og Birkerød slået sammen til Rudersdal Kommune, og nu er bibliotekerne i Birkerød (hovedbibliotek), Holte, Nærum og Vedbæk.

Skrevet af: Christina Dackås, Steffen Kronborg og Stefan Søndervang. Billeder: Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune​ eller Irving.

Materialer