Foto: Steffen Kronborg

Steffen
Kronborg

Bibliotekar
Bibliotek:
Telefon:
46115823

Specialeområder

  • Seniorbibliotekar
  • NemID-udsteder
  • Ansvar for anmeldelser til Rudersdal Avis fra Rudersdal Bibliotekerne
  • Ansvar for udvalgte faglige PR-fremstød
  • Ansvar for materialeudstillinger i Holte
  • Ansvar for læseklubber i Holte
  • Kontakt til advokatvagten på Holte Bibliotek
  • Hovedansvarlig for voksenarrangementer i Holte

Seneste nyheder