Karl Marx Foto: John Jabez Edwin Mayall

Karl Marx 200 år

04.05.18
D. 5. maj 2018 er det 200 år siden, en af de mest indflydelsesrige politiske tænkere nogensinde blev født.

Karl Marx (1818-1883) blev født i Trier i Tyskland som søn af et velstående ægtepar. I sin ungdom studerede Marx jura og filosofi og blev i 1841 doktor i filosofi ved universitetet i Jena. Op gennem 1840´erne blev Karl Marx´ interesse for politik og ikke mindst for spørgsmålet om arbejderklassens levevilkår skærpet, og i 1844 startede hans samarbejde om disse emner med Friedrich Engels.

Dette samarbejde resulterede i de følgende år i en række værker, hvoraf ”Det kommunistiske manifest” (1848) er det mest kendte og også det mest betydningsfulde. Indledningen til og afslutningen på det lille værk er i dag kendt og citeret af mennesker over hele verden: ”Der går et spøgelse gennem Europa – kommunismens spøgelse” og: ”Arbejdere i alle lande, foren jer!”.

Senere udarbejdede Marx – til dels i eksil i London – sine store værker ”Til kritikken af den politiske økonomi” og ”Kapitalen”. Her redegjorde Marx for de tanker og anskuelser, som siden kom til at danne grundlag for hans såkaldte ”videnskabelige socialisme”, dvs. en socialisme, som bygger på en forståelse af økonomiske faktorer som grundlag for samfundets opbygning. Filosofien kan også karakteriseres med et enkelt ord: marxisme.

Marxismen rummer en lang række teorier og begreber, som giver en anden (og bedre?) forståelse af samfundets mekanismer, end hvad den borgerlige økonomi er i stand til. Et af de grundlæggende begreber i marxismen er ”merværdien”, som er forskellen på den værdi, arbejderen frembringer ved sit arbejde og den værdi, han modtager som betaling for brugen af sin arbejdskraft (løn). Men Marx er også ophavsmand til mange andre teorier og begreber, som i dag er uløseligt knyttet til hans navn.

En lang række politikere, statsmænd, revolutionære og teoretikere har i tidens løb bekendt sig til Karl Marx´ teorier, som i dag er lige så levende som dengang, de blev fremsat – også selv om nogle af filosoffens teorier har vist sig ikke at holde helt stik her mere end 100 år efter hans død. Hans betydning for verdens udvikling og aktuelle udseende kan dog ikke overvurderes, hvorfor der er god grund til at markere hans 200 års fødselsdag i maj i år.

Materialer
David McLellan: Karl Marx : en biografi
Reservér
  • Bog

Karl Marx : en biografi

Af David McLellan (2012)
Læs mere
: 50 samfundstænkere
Reservér
  • Bog

50 samfundstænkere

(2009)
Læs mere
: Det kommunistiske manifest : Den tyske ideologi (Ved Peter Thielst)
Reservér
  • Bog

Det kommunistiske manifest : Den tyske ideologi (Ved Peter Thielst)

(2004)
Læs mere
Francis Wheen: Karl Marx : et liv
Reservér
  • Bog

Karl Marx : et liv

Af Francis Wheen (2001)
Læs mere
Bent Jensen (f. 1938): Kommunismen - før og nu : farvel til Karl Marx?
Reservér
  • Bog

Kommunismen - før og nu : farvel til Karl Marx?

Af Bent Jensen (f. 1938) (2004)
Læs mere
Hans Aage: Karl Marx : den proletariske klasses teoretiker
Reservér
  • Bog

Karl Marx : den proletariske klasses teoretiker

Af Hans Aage (2004)
Læs mere
: Når mennesket undrer sig : vestlige tanker gennem 2500 år
Reservér
  • Bog

Når mennesket undrer sig : vestlige tanker gennem 2500 år

(2007)
Læs mere