Store Monster og lille monster
Store Monster og lille monster

Om dette arrangement

Tid
10:30 - 11:30
Pris
Gratis
Target
For børn
For børn og unge

Monster-sprogleg

28.09.19
Børn får stimuleret sprog, krop og fantasi.

Vi udfolder sprogglæden, stimulerer den indre fantasi og billeddannelse hos børnene ved at lege med rim- og remser, gakkede ord, tungevridere, ”hakkesnakke-ord” og små fortællinger. Vi bruger dialog og kroppen - bevægelse går hånd i hånd med og styrker fornemmelsen for rytme i sproget. Sproglege er gode for sprogtilegnelsen og senere læsefærdigheder.

Alder: 4-7 år.