Ny biblioteksstrategi ”Fælles om biblioteket”

08.10.20
Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 7. oktober 2020 en ny biblioteksstrategi, hvor formålet er at udvikle og forny Rudersdal Bibliotekerne, og dermed sikre, at der også i fremtiden er et relevant, motiverende og attraktivt tilbud til kommunens borgere – ligesom det også er væsentligt, at biblioteket er en væsentlig aktør i kommunens kulturliv.

De fem spor

Den nye biblioteksstrategi tager udgangspunkt i fem spor:

Biblioteket som litteratur- og videnshus

Litteratur- og videnshuset tager udgangspunkt i det klassiske bibliotek og udgør kernen i de bibliotekstilbud og -services, som Rudersdal Bibliotekerne udvikler og tilbyder.

Demokrati og fællesskaber

Biblioteket er rum for den demokratiske samtale, den gode debat og kulturelle fællesskaber

Biblioteket og byudvikling 

Med en velovervejet placering og udformning kan biblioteket være en samlende generator for byliv og understøtte lokale byrum.

Børn og læsning

Biblioteket understøtter den sammenhængende indsats, når det handler om børns læsning og sprogudvikling.

Det 4. bibliotek

Rudersdal består af 10 byområder med 3 fysiske biblioteker. Med Det 4. bibliotek kommer biblioteket ud i hele kommunen og tilbyder alle borgere formidling uden for bibliotekets fysiske rammer. 

Læs strategien

Biblioteksstrategien kan du læse her

Hent biblioteksstrategi (pdf 2,5mb)

Baggrund

Processen med at udvikle en ny biblioteksstrategi blev påbegyndt sommeren 2019 og biblioteksstrategien er udarbejdet sammen med borgere, politikere og interessenter med udgangspunkt i borgermøder, fokusgruppeinterviews og besøg af fagpersoner inden for biblioteksområdet.