Børnelånere friholdes for gebyrer

Kultur- og fritidsudvalget har vedtaget en ny gebyrmodel for biblioteket gældende fra årsskiftet.

Gebyrmodellen indeholder følgende ændringer:

  • Børnelånere friholdes for gebyrer på for sent afleverede materialer.
  • Opkrævning af gebyrer for voksenlånere, vil først ske når det samlede udestående er på 50 kr. eller mere. 
  • Rykkergebyret på biblioteksgebyrer, der ikke betales rettidigt, nedsættes fra 250 kr. til 100 kr.

Gebyrtakster voksne pr. 1. januar 2024

1-7 dage for sent: 20 kr. (uændret)
8-30 dage for sent: 65 kr. (uændret)
31+ dage for sent: 230 kr. + erstatning (uændret)

Se mere om bibliotekets gebyrtakster her: https://rudbib.dk/hjaelp/ofte-stillede-spoergsmaal/takster

Betaling af biblioteksgebyrer

Oplever du problemer, når du vil betale biblioteksgebyrer via Mit betalingsoverblik, kan du kontakte Rudersdal Kommune på telefon: 46 11 13 55. 

Læs mere om Mit betalingsoverblik hos Rudersdal Kommune.

Du kommer ikke til at betale rykkergebyr, hvis du betaler dit biblioteksgebyr for sent, fordi du har haft tekniske problemer med Mit betalingsoverblik.

Har du spørgsmål til biblioteksgebyrer, eller oplever du problemer med bibliotekets hjemmeside eller app, kan du kontakte biblioteket på telefon: 46 11 57 00 eller på mail: bibliotek@rudersdal.dk.

Læs mere om betaling af biblioteksgebyrer