Bibliotekernes rolle i at opnå FNs verdensmål

Vores praktikant Doma har i denne uge skrevet en artikel om bibliotekernes rolle i at opnå FNs verdensmål.

FNs Verdensmål er en samling af 17 mål for verdens udvikling frem mod år 2030. Målene dækker, med de forskellige undermål, alle aspekter af udvikling i de kommende år. Opfyldelse af målene afhænger af at alle gør en indsats; stater, borgere, den private sektor, civilsamfundet, med mere. Her kan biblioteker også spille en rolle.

Verdensmål 4, Uddannelseskvalitet, er direkte relateret til bibliotekernes virke. Biblioteksbrugere, inklusive skoleelever og lærere, sikres direkte adgang til et væld af information og materiale. Bibliotekerne har materiale i forskellige formater, både bøger og online, hvilket også giver børn mulighed for at øve sig i at analysere forskellige medier. I og med at biblioteker er landsdækkende og  åbne for alle, medvirker de til at fremme lige uddannelse. For de børn der har det svært i skolen, tilbydes der i flere kommuner også lektiecafér, hvor børnene kan få ekstra støtte.

Biblioteker understøtter også Verdensmål 11, Bæredygtige Samfund. Bæredygtige byer er blandt andet karakteriseret ved at være inkluderende - biblioteker bidrager til samfundet ved at fungere som et sted hvor borgere kan mødes og socialisere. Udbudte aktiviteter, som for eksempel “Maden mellem os”, giver folk mulighed for at opbygge forhold til andre og til at borgere i højere grad bliver engagerede og aktive medlemmer af fællesskabet.

På bibliotekerne har brugerne mulighed for at læse om både egen samt fremmede kulturer, hvilket kan hjælpe med at bygge relationer til eget samfund. På samme vis kan man også melde sig til forskellige “sprog saloner”, hvor man kan møde andre med hvem man evt. har sprogkendskab til fælles og sammen kommunikere på et givent fremmedsprog. Taler man ikke dansk, kan man også gennem bibliotekerne øve sig i dette, hvilket kan være vigtigt for udlændinge, der ønsker bedre at indleve sig i Danmark.

Lige nu er der især fokus på Verdensmål 13 - Klimaindsats. Ved at kunne tilbyde information om dette emne kan biblioteker både skabe opmærksom om dette og også give idéer til hvordan den enkelte kan bidrage med konkrete handlinger, der kan fremme vores grønne klimaaftryk. Skulle man være interesseret i at læse mere om emnet, kan man ved at følge dette link finde en liste over bøger om klimaspørgsmål og klimaindsatsen. Man kan finde relevant klimainformation i bibliotekets forskellige medier, inklusive bøger og film - og d. 27 september har man også mulighed for at deltage i et foredrag i Værløse bymidte om lige præcis dette verdensmål. Dette arrangement er organiseret af Værløse bibliotek.

Og endelig; ved at udnytte bibliotekets ressourcer gør man også noget for miljøet, da man undgår at købe nye materialer og i stedet for, sammen med bibliotekets andre brugere, genbruger de udbudte film og bøger, igen og igen - til stor gavn for miljøet.

Er du interesseret i at gøre din tur på biblioteket (endnu) grønnere, er der her et par tips:

  • Undgå at bruge plastikposer til dine bøger - tag i stedet for din egen stofpose med. Du kan ellers også låne en af biblioteket sammen med dine bøger.
  • Tag din cykel eller offentlig transport til biblioteket.
  • Sige “nej tak” til at afslutte med kvittering når du låner en bog - så sparer du papiret og undgår at skabe et nyt stykke skrald, der kort efter bliver smidt ud.
Materialer