Foto: En person der krydser svar i en undersøgelse af
Foto: En person der krydser svar i en undersøgelse af

Brugerundersøgelsen er slut

Tak til de mange biblioteksbrugere, der svarede på vores brugerundersøgelse i ugerne 19-23!

Vi fik 715 svar på vores spørgeskema. De vil give os mulighed for at gøre biblioteket endnu bedre.

Analysefirmaet WILKE vil nu bruge sommeren på at analysere resultaterne fra vores og alle de andre bibliotekers brugerundersøgelser. De vil samtidig spørge en række ikke-brugere om, hvad der skal til, for at de kunne få lyst til at benytte bibliotekerne. 

I august og september vil Slots- og Kulturstyrelsen og WILKE derefter afholde nogle workshops for bibliotekspersonale om, hvordan vi selv kan arbejde videre med resultaterne. 

Det endelige resultat af undersøgelserne vil først foreligge sidst i september eller begyndelsen af oktober måned. Det vil blive offentliggjort af Slots- og Kulturstyrelsen.