Foto: Låner og bibliotekar
Foto: Låner og bibliotekar

Brugerne er tilfredse med biblioteket

23.11.16
Bibliotekerne i Rudersdal scorer 89 point ud af 100 i tilfredshed blandt brugerne, og de fleste brugere – 78 ud af 100 – vil anbefale biblioteket til andre. Et flot resultat over landsgennemsnittet.

Rudersdal Bibliotekerne har netop gennemført en undersøgelse af brugernes tilfredshed med et resultat over landsgennemsnittet. Formand for Kultur- og fritidsudvalget i Rudersdal Daniel E. Hansen glæder sig over borgernes tilfredshed med biblioteket:

  • Det er meget fine tilbagemeldinger brugerne giver biblioteket gennem denne brugerundersøgelse. Resultaterne viser, at borgerne kvitterer yderst positivt for den målrettede indsats, biblioteket har leveret siden brugerundersøgelsen i 2013. Vi skal naturligvis glæde os over, at borgerne er tilfredse, men jeg kender også bibliotekets ansatte godt nok til, at deres fokus til stadighed er at udvikle biblioteket, så det spejler borgernes og tidens fordringer, siger Daniel E. Hansen og fortsætter:
  • Vi har netop i Kultur- og Fritidsudvalget aftalt en proces, hvor udvalget gerne vil debattere fremtidens bibliotek i Rudersdal - et bibliotek, der fortsat giver borgerne oplevelsen af et værdifult bibliotekstilbud, trods øget pres på økonomien. Som borgerne bliver man naturligvis involveret undervejs i denne drøftelse og afklaring, siger Daniel E. Hansen.

Lærer af de gode erfaringer

Med den nye brugerundersøgelse kan Rudersdal Bibliotekerne både sammenligne med egne resultater i en tilsvarende undersøgelse fra 2013, og benchmarke biblioteket med landets øvrige biblioteker. Dermed har biblioteket fået gode redskaber til – med fokus på brugernes behov og ønsker – at udvikle biblioteksvirksomheden og lære af gode erfaringer fra andre kommuner.

Bedre resultater end i 2013

På baggrund af resultater af brugerundersøgelsen i 2013 iværksatte Rudersdal Bibliotekerne en række tiltag, der skulle forbedre brugernes oplevelse af biblioteket. Det har i den nye brugerundersøgelse resulteret i markant bedre resultater på en række områder:

I 2013 var brugernes tilfredsheds-score 86, mens den i 2016 er 89.

I 2013 var brugernes villighed til at anbefale (NPS-score) 63, mens den i 2016 er 78.

Biblioteker som mødesteder

2013-undersøgelsen pegede på, at brugerne ønskede bedre muligheder for fordybelse/studie og for leg (børnefamilier) og samvær på bibliotekerne. Biblioteket har siden 2013 arbejdet målrettet på at forbedre mulighederne for fordybelse/studie og leg/samvær, og disse behov optræder ikke længere som indsatsområder i den nye undersøgelse. Til gengæld peger undersøgelsen på, at man bør arbejde med at styrke bibliotekerne som mødesteder for at øge tilfredsheden.

Til dette siger Daniel E. Hansen: "Vi vil se resultaterne fra brugerundersøgelsen meget grundigt igennem og også se på brugernes mange gode svar på spørgsmålet om, hvad bibliotekerne kan gøre bedre med henblik på at optimere bibliotekstilbuddet."

Fakta om brugerundersøgelsen

  • Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og analysefirmaet Wilke i maj/juni 2016.
  • 83 kommuner deltog på landsplan i undersøgelsen.
  • I Rudersdal svarede 711 brugere på spørgeskemaet (mod 567 i en lignende undersøgelse i 2013).
  • Samlet set deltog 53.405 borgere i undersøgelsen på landsplan. Det gør undersøgelsen til den største undersøgelse blandt folkebibliotekernes brugere nogensinde.
  • Generelt peger de landsdækkende resultater på en meget stor tilfredshed blandt bibliotekernes brugere. Brugernes tilfredshed går blandt andet på dén service, hjælp og vejledning, de får hos personalet. Derudover fremhæver brugerne i undersøgelsen biblioteket som et sted, der inspirerer og giver mulighed for fordybelse og samvær med andre. Brugerne er også meget tilfreds med de åbne biblioteker, hvor de kan lukke sig ind, også når der ikke er personale til stede.


Kontakt

Formand for Kultur- og fritidsudvalget i Rudersdal Daniel E. Hansen, deh@rudersdal.dk,

Torben Wilhelmsen, 4611 5702; tw@rudersdal.dk.

Resultaterne