Holte Bibliotek udvides og nyindrettes

1. november 2023 går startskuddet til en større ombygning og nyindretning af Holte Bibliotek. Biblioteksområdet på 2. sal nyindrettes, og der etableres nyt ankomstområde og cafémiljø på 1. sal. Hermed sættes der fokus på at videreudvikle biblioteket som et centralt samlings- og mødested for borgerne i Holte bymidte. 

31. oktober er sidste dag, hvor borgere kan besøge det nuværende bibliotek på 2. sal i Holte Midtpunkt. Det nyindrettede bibliotek forventes at stå klart i juni 2024.  

I ombygningsperioden etableres midlertidigt bibliotekstilbud på 1. sal. Her vil der bl.a. være mulighed for:  

 • Afhentning af reserverede materialer  
 • Aflevering af lånte materialer  
 • Adgang til PC, print, kopi og scan  
 • Lån af udvalgte materialer og 14-dages lån  
 • Lån af udvalgte børnebøger  
 • Bibliotekarisk betjening og hjælp til at bestille materialer  

Med de nye rammer får biblioteket endnu bedre mulighed for at skabe møder på tværs af kulturelle interesser, aldersgrupper og sociale lag, og det renoverede bibliotek vil blive et naturligt samlingssted for såvel aftenskoler, foreninger og borgerne i almindelighed. Biblioteket skal fremover spille en endnu større rolle i forhold til at understøtte bylivet i Holte, og udvidelsen sætter fokus på biblioteket som centralt samlings- og mødested i Holte. 

Det midlertidige bibliotekstilbud skaber grundlag for dialog mellem biblioteksansatte og biblioteksbrugere, og det betyder, at borgerne i Holte igennem hele perioden vil have et fungerende bibliotekstilbud i Holte Midtpunkt.   

Åbningstiderne i det midlertidige bibliotekstilbud er gældende fra 30.10.2023:  

 •  Mandag kl. 10-18  
 • Tirsdag kl. 10-18  
 • Onsdag kl. 12-20  
 • Torsdag kl. 10-18  
 • Fredag kl. 10-18  
 • Lørdag kl. 10-14  
 • Søndag lukket  

Borgere der har brug for services eller tilbud som ikke er tilgængelige i Holte i ombygningsperioden, kan benytte Rudersdal Bibliotekernes øvrige filialer i Birkerød, Nærum og Vedbæk, samt bibliotekets digitale tilbud.  

Udvidelsen og nyindretningen af Holte Bibliotek er en del af Rudersdal Bibliotekernes strategiske fokuspunkt; Biblioteket og byudvikling, som sætter fokus på biblioteket som samlende generator for byliv og understøttelse af lokale byrum. Læs mere om ’Biblioteket og byudvikling’ i Rudersdal Bibliotekernes strategi på rudbib.dk/biblioteksstrategi.  

Find mere information om ombygningen på rudbib.dk/ombygning og følg med på Facebook.  

For mere information, kontakt gerne:  

Maria Nielsen Westbrook, Sekretariatschef Kultursekretariatet, Rudersdal Kommune, west@rudersdal.dk 
Lene Holmstrøm, Projektleder, Rudersdal Bibliotekerne, leho@rudersdal.dk   

Ombygningen udføres i samarbejde med ejeren af Holte Midtpunkt NREP. 

Tags