Ny bruger

Oprettelse af børn under 18 år

Som forælder eller værge kan du selv oprette børn eller unge under 18 år som bruger ved biblioteket. Du skal bruge dit NemID/MitID til at validere oprettelsen og desuden have læst og accepteret bibliotekets reglement og takster.

Opret dit barn her

Oprettelse af personer over 18 år

For at kunne oprette dig som bruger ved biblioteket, skal du bruge dit NemID/MitID, og du skal være fyldt 18 år. Du skal desuden have læst og accepteret bibliotekets reglement og takster.

Behandling af dine data

Med de formål at udlåne materialer og stille biblioteksservices til rådighed for brugerne inden for rammerne af lov om biblioteksvirksomhed (biblioteksloven) behandler vi i Rudersdal Bibliotekerne som dataansvarlig personoplysninger om dig som bruger af biblioteket.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne:

  • Personlig identifikation: cpr-nummer og lånerkortnummer samt i kategorien navne
  • Adresseoplysninger: navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse.
  • Administration af lån: tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte, reserverede og afleverede materialer, dine lister, herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån.

Det gør vi for at kunne administrere dine lån og give dig adgang til bibliotekets e-ressourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid. Behandling af personoplysninger foretages i forbindelse med en række services, herunder selvbetjeningsløsninger, åbne biblioteker (dvs. benyttelse af biblioteket uden for normalt åbningstid) og bibliotekets app ”Biblioteket”.

Hvis du ikke ønsker at være bruger på Rudersdal Bibliotekerne, kan du gå ned på biblioteket og få slettet din bruger. En bruger kan ikke slettes, hvis der er mellemværende.

Læs mere om bibliotekets behandling af dine data

Du kan læse bibliotekets privatlivspolitik her og dine rettigheder ift. til dine data i kommunen her.