Reglement

Biblioteket er for alle, og det er gratis at låne og benytte faciliteterne.

Brugerregistrering

For at låne bøger, musik og andre materialer med hjem skal du være registreret som bruger. Det skal ske elektronisk via bibliotekets hjemmeside. Vær opmærksom på, at der er nogle af bibliotekets tilbud, du kun kan benytte, hvis du bor i Rudersdal Kommune. 

Udlændinge uden permanent opholdstilladelse skal oprettes på et af bibliotekerne og medbringe pas eller flygtningekort. Hvis du ikke har fast bopæl kan biblioteket opkræve et depositum, og der kan forekomme begrænsninger i låneretten.

Børn og unge under 18 kan vælge at få et særligt lånerkort. Kortet skal medbringes hver gang du låner. Lånerkortet er personligt, og du er ansvarlig for det materiale, der er lånt på det. Mister du kortet skal du straks kontakte biblioteket for at få det spærret.

Du skal meddele biblioteket, hvis du skifter adresse, e-mail, telefonnummer mm. Du kan opdatere dine oplysninger på din brugerprofil på bibliotekets hjemmeside eller ved personligt fremmøde.
 

Lån og aflevering

Ved registrering som bruger vælger du en pinkode som anvendes ved lån, reservering, fornyelser, lånerstatus, og til andre af bibliotekets digitale tilbud.

Lånetiden er normalt 31 dage. Det vil fremgå på materialet hvis lånetiden er anderledes.

Du kan se afleveringsfrister på din udlånskvittering. 

Ved aflevering, får du en afleveringskvittering som dokumentation.
 
På bibliotekets udlånsautomater, hjemmeside og app, kan du se din lånerstatus og følge med i dine aktuelle lån og reserveringer.
 

Fornyelser

Du kan forny lånetiden på det materiale, du har lånt, hvis det ikke er reserveret af andre. Biblioteket kan forny for dig – eller du kan gøre det selv, enten i selvbetjeningsautomaten eller ved at logge ind i din lånerstatus på bibliotekets hjemmeside.
 

Lånebegrænsninger

Normalt må du højst genlåne/forny 10 gange. 14-dages lån kan fornyes én gang. Biblioteket kan sætte grænser for antallet af dine lån og reserveringer. 
 

Reserveringer

Hvis et ønsket materiale er udlånt, kan du reservere det på bibliotekets hjemmeside – eller du kan bede personalet om at gøre det for dig.

Materialer, som Rudersdal Bibliotekerne ikke har i samlingen, kan vi forsøge at bestille hjem fra andre biblioteker. Du kan også selv låne materialer fra andre biblioteker via bibliotek.dk.

Du modtager besked fra biblioteket, når et materiale står klart til afhentning. Reserveringer skal afhentes inden 7 dage.
 

Gebyrer og erstatninger

Hvis lånetiden ikke overholdes, betales gebyr. Se taksterne her.

Ødelagte eller bortkomne materialer skal erstattes. Erstatningsprisen svarer til bibliotekets genanskaffelsespris + administrations-omkostninger. 

Hvis det drejer sig om dele af et større værk, kan biblioteket kræve erstatning for hele værket.

Vær opmærksom på, at dvd’er, konsol-spil og lydbøger på grund af ophavsretslige forhold kan være meget dyre at genanskaffe. 

Biblioteket påtager sig intet ansvar for skader, der er opstået på brugerens eget maskinel i forbindelse med benyttelse af hjemlånte materialer.
 

Internet på biblioteket

Det er gratis at benytte bibliotekets computere med adgang til internettet.
 

Udelukkelse og bortvisning

Hvis du ikke overholder god ro og orden, og følger personalets anvisninger, kan du blive bortvist. 

Du kan blive udelukket fra at låne flere materialer, hvis du gentagne gange har misligholdt din forpligtelse til at aflevere lånte materialer i ubeskadiget stand, eller hvis du skylder 200 kr. eller mere i gebyrer/erstatninger. 

Skyldige beløb overgår Gældsstyrelsen til inddrivelse.