Lektørudtalelse

Forfatter: Ernst Tursø

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Efter flere mindre vellykkede Grønlandsbøger fra de seneste år kommer nu endelig bogen om Grønlands problemer i dag fremstillet for et bredt publikum. Med velgørende klarhed trækker Mads Lidegaard ganske korte, historiske linjer op for den nuværende situation, hvorefter han gennemgår alle sider af den tekniske, sociale og kulturelle udvikling. Det er gjort koncist og nøgternt, selv om fremstillingen bæres af et stærkt personligt engagement. Forfatterens grundsynspunkt er, at den grønlandske befolkning har været for passive tilskuere til fremskridtet, med menneskeligt og kulturelt forfald som resultat. Den fremtidige udvikling må derfor bæres af grønlænderne selv i langt større udstrækning, og ikke på et stadig stigende antal danske specialister. Bogens betydning og vægtige indhold understreges af flere dagbladsanmeldere, der fremhæver dens muligheder som udgangspunkt for en nyvurdering af hele grønlandsspørgsmålet. Den er så velskrevet og letlæst, at den må vinde indpas i selvde mindste filialers udlånsafdelinger, og den bør også påkalde sig interesse i skolebibliotekerne

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 1968