Lektørudtalelse

Forfatter: Hamide Kara

Kort om bogen

Selvportræt af Bendt Bendtsen, fra barndommen på slægtsgården nord for Odense til vicestatsministerposten. Henvender sig til læsere af biografier om politikere

Beskrivelse

Bendt Bendtsen (f. 1954) skriver om sin opvækst som bondedreng på Allesø på Fyn, de tætte familiebånd og sommersammenkomster, opholdet hos den Kongelige Livgarde, karrieren hos politiet og det politiske engagement som indledtes som byrådsmedlem i Odense. Kommunalpolitik blev afløst af landspolitik og en rolle som politisk leder for Det Konservative Folkeparti, og nu har Bendtsen været i Europa-Parlamentet i 10 år. Bendtsen beskriver sit livsforløb med anekdoter fra både det private som det offentlige liv, fx "Det gik rigtig godt med regeringen, og der var fin opbakning i Det Konservative Folkeparti. Men som bekendt er der altid noget til os allesammen her i livet.(..) Vi var fremme i foråret 2001, da vores søn, Christian, blev indblandet i en sag om opbevaring af amfetamin. Han havde opbevaret en pizzaæske i sin fryser for en "kammerat".(..) Christian endte med en ubetinget fængselsdom." Bogen er udstyret med private fotos

Vurdering

En velskrevet og levende erindringsbog om Bendtsens liv. Som læser kommer man helt tæt på Bendtsen som elev, ægtemand, ordensmand, naturmenneske, politiker, minister m.m. Bogen byder også på tanker om samtidens udfordringer

Andre bøger om samme emne

Af andre biografier med danske politikere findes fx Connie Hedegaard, Politierindringer og Med formandens tilladelse