Lektørudtalelse

Forfatter: Jytte Bræmer

Kort om bogen

Et historisk rids af flygtningespørgsmålet fra 60'erne og op til vor tid fortalt gennem den mangeårige leder af Dansk Flygtningehjælp Arne Piel Christensens personlige erfaringer og holdninger. For alle med interesse for Danmarks humanitære engagement samt de politikere, der sætter de lovgivningsmæssige rammer

Beskrivelse

Gennem sin enorme viden beskriver Arne Piel Christensen de forskellige flygtningestrømme fra 60'erne og op til nutiden, og hvordan de er blevet håndteret herhjemme. Det bliver samtidig en fortælling om Dansk Flygtningehjælps historie og de lovgivningsmæssige stramninger, der er kommet gennem årene. Han beskriver ligeledes forandringerne i opgavefordelingen mellem myndigheder og det organiserede civilsamfund, der førhen var et forbillede for andre lande. Det er APC's personlige erfaringer og engagement, der er udgangspunktet, men det tjener det højere formål at beskrive udviklingen gennem 50 år. Der er små faktaafsnit om historisk baggrund og/eller citater fra artikler og bøger, der supplerer APC's fortælling

Vurdering

En spændende og engageret beretning om et stykke samfundshistorie. Forfatteren lægger ikke skjul på egne holdninger til udviklingen i flygtningelovgivningen. Men den er afbalanceret, aldrig skinger, indigneret og ensidig, men præget af et pragmatisk, men også stærkt humanistisk og globalt orienteret perspektiv

Andre bøger om samme emne

Der er mange bøger med forskellige perspektiver på flygtningeområdet, fx Hvad ved vi om indvandring og integration?