Lektørudtalelse

Forfatter: Beth Høst

"Skulle danskerne have tabt interessen for historie?" Det ser nu ikke sådan ud, når vi på bibliotekerne tæller udlån på Guillou's Arn-serie eller Helleberg's tidligere romaner. Nu har firmaet Det Historiske Hus og forlaget Aschehoug søsat skønlitteraturens svar på "Krøniken", nemlig Slægten. I forordet står der, at her skal vi følge adelsslægten Dane fra tidlig middelalder og op til vore dage. Metoden kan minde om fx Rutherfurd's Sarum. Romanen har en 12-siders indledning med et historisk overblik, der skal give baggrunden for beretningen, hvor vi træder ind midt i helgenfejringen af kong Knud i året 1101. Straks efter denne prolog går vi tilbage til hovedfiguren, den forældreløse Valdemars ungdom. Han var med på et af danernes sidste vikingetogter, over Nordsøen for at støtte oprøret mod Vilhelm Erobreren, men det gik så grueligt galt. Skæbnen sender Valdemar lidt rundt i det engelske og flamske, men handlingen og personerne griber først læseren rigtigt, da han som kong Knuds tro hirdmand står midt i oprøret, der endte så blodigt i Odense. Bogens opstart og første 3/4 virker som rettet til en målgruppe af børn og unge, linjerne trækkes op i et enkelt sprog uden overvældende mange detaljer. Voksne kan dog sagtens være med