Hærføreren Marcus Vinicius vender i år 64 efter Kristi tilbage til kejser Nero i Rom og forelsker sig i den kristne Lygia. For at vinde hendes hjerte må han søge at forstå og acceptere den nye religion

Hvor står den?

Henter beholdningsoplysninger.