• Bog

Vejen til Jerusalem (dansk)

Af Jan Guillou (2008)
Stormandssønnen Arn får hos cisterciensermunkene i Sverige og Danmark den bedste uddannelse, der findes i middelalderens Europa. Men hans lærere aner, at han ikke er bestemt til at være klosterbroder og vil gøre bedre fyldest som Kristi stridsmand i korstogene

Hvor står den?

Henter beholdningsoplysninger.