Skoletjenesten

Rudersdal Bibliotekerne har tilbud til skolerne inden for områderne læselyst og informationssøgning.

Se oversigten over vores tilbud på Skoletjenesten.dk

Hvis du vil vide mere, kontakt:
Børnebibliotekar Helle Brandstup Jensen på mail: hbjen@rudersdal.dk eller telefon: 72685745