Sunde læsefællesskaber

Rudersdal Bibliotekerne deltager i perioden 2021 – 2023 i et projekt om at udvikle nye tilbud til borgere med moderate tegn på stress, angst og depression, kronisk syge, psykisk sårbare. Det kan både være unge og ældre. Projektets mål er at styrke fællesskaber og fremme målgruppens trivsel ved at tilbyde læsegrupper, som faciliteres af en læseguide fra biblioteket.

Projektet bygger på metoden "guidet fælleslæsning", som ifølge danske og udenlandske studier har flere dokumenterede sundhedsfremmende effekter. Læs mere om de to danske studier:  ”Tid til læsning” og ”Kultur på recept” .

Der er indtænkt at udvikle bæredygtige implementeringsmodeller, som forankrer læsegrupper som sundhedsfremmende indsats på tværs af kommunale forvaltninger (borger-, social-, sundheds-, ældreområdet) og udvikle et frivilligprogram, som udbredes og drives inden for projektets økonomiske rammer.

De deltagerne biblioteker er Guldborgsund, Holbæk, Rudersdal, Holstebro, Viborg og Aarhus og der er indgået samarbejde med de lokale fagforvaltninger, som tager kontakt til borgerne.

Statens Institut for Folkesundhed (SIF) skal løbende evaluere indsatsen og være med til at sikre den bedst mulige kvalitet i projektet.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og Trygfonden.

Rudersdal Bibliotekernes kontaktpersoner er Stig Grøntved Starck og Janette Flatman.  

Guidet fælleslæsning

Er en interaktiv højtlæsningsmetode, hvor deltagerne anført af en læseguide læser og diskuterer litterære tekster sammen. En læsegruppe består af 8-12 deltagere, som mødes ca. 10 gange. Deltagelse kræver ingen forberedelse af deltagerne. Læseguiden læser en novelle og et digt højt. Undervejs holder læseguiden flere pauser, hvor deltagerne inviteres til en fælles samtale om, hvad der foregår i teksten. Formålet er at skabe en fælles refleksion, hvor deltagerne spejler deres erfaringer og minder i karakterernes handlinger. Metoden har dokumenteret effekt på deltagernes livsmestring og selvvurderede helbred.