Det 4. biblioteksspor

Det 4. bibliotek skal forstås som forskellige alternativer til biblioteksbetjening uafhængig af det klassiske fysiske bibliotek.

Biblioteket er bevægeligt, møder borgerne i lokalområderne og er det 4. sted hvor borgerne kan møde bibliotekets tilbud. 

Ved at være på nye arenaer og tilbyde nye formidlingsformer øger biblioteket bredden af kendskabet til litteratur og viden hos borgerne ved at være fleksibel, synlig og tilgængelig i nye sammenhænge.