Bibliotekets rolle i byrum og byudvikling

Vi har fokus på hvilken rolle biblioteket har i by- og centerudviklingen.

Den 4. december 2019 var der fælles temamøde i Kultur- og Fritidsudvalget og Bycenterudvalget i Rudersdal Kommune. Emnet var  hvordan Rudersdal Kommune i den langsigtede planlægning kan udnytte den bystrategiske kraft, som biblioteker kan have til at skabe gode lokalmiljøer.

Urbanist Niels Bjørn var inviteret til at holde et oplæg og styrede herefter politikerne gennem et forløb. De blev opdelt i tre grupper og arbejdede med tanker om, hvordan bibliotekerne i Birkerød, Holte og Nærum i fremtiden kan blive endnu stærkere og mere attraktive steder for borgerne at opsøge, og hvad de potentielt kan opnå synergi med. Formålet med mødet var at udvikle input til biblioteksstrategien, som er under udarbejdelse. Specifikt at udvikle input til det ene punkt i strategien, som omhandler biblioteket som driver i bycenterudviklingen.