Biblioteket som litteratur- og videnshus

Litteratur og viden er til glæde og gavn for alle – både samfundsøkonomisk og som berigelse af det enkelte menneske uanset baggrund og livssituation.  Dette understøtter vi med biblioteket som Litteratur-og videnshus.

Ved at have fokus på litteratur og viden er biblioteket med til at understøtte kulturel og mellemmenneskelig indsigt og til at øge det generelle vidensniveau i samfundet og muliggøre at borgerne bliver selvhjulpne og handlekraftige.

Vi har fokus på, at bibliotekerne formidler litteratur og viden af høj kvalitet samt på at udvikle initiativer, der motiverer til læselyst.

Vi har interviewet borgere om deres holdninger og ideer til biblioteket som Litteratur- og videnshus.