Kom til Fuglenes Dag d. 27. maj 2018

Den sidste søndag i maj hvert år er det Fuglenes Dag. Begivenheden markeres med en række arrangementer landet over, hvor lokalafdelinger af dansk Ornitologisk Forening fortæller om og hjælper med at svare på spørgsmål om fugle og fuglekigning.

Hvordan kender man de forskellige arter fra hinanden? Hvordan lærer man at kende de forskellige stemmer fra hinanden? Osv. Osv. Der er mange spørgsmål, og heldigvis er der god mulighed for at få dem besvaret d. 27. maj 2018, når frivillige guider fra DOF vil gøre alt, hvad de kan for at give de fremmødte en god oplevelse.

Når Fuglenes Dag ligger i slutningen af maj, er det, fordi trækfuglene på dette tidspunkt er vendt tilbage fra deres vinterkvarterer i syd og nu er i fuld gang med at yngle. Samtidig er fuglesangen på sit højeste på dette tidspunkt af året, så der skulle være rig lejlighed til at lære noget om fuglenes sang og om deres udseende i forbindelse med Fuglenes Dag.

Landsvale, nattergal, rødstjert, løvsanger, broget fluesnapper og rørhøg er blot nogle af de mange fuglearter, der er mulighed for at opleve ved DOF-arrangementerne rundt omkring i landet. Og faktisk finder et af de guidede arrangementer sted i Rudersdal Kommune, nærmere bestemt i Vaserne mellem Holte og Birkerød. Her vil du mellem kl. 10 og kl. 13 kunne møde en af DOFs guider, som vil kunne fortælle dig alt om områdets fugleliv. Mødestedet er udsigtspunktet ud for Fyrrebakken ved Vasevej.

Læs mere om Fuglenes Dag

Isfugl
Isfugl
15.05.18