Kom til Fuglenes Dag d. 27. maj 2018

Den sidste søndag i maj hvert år er det Fuglenes Dag. Begivenheden markeres med en række arrangementer landet over, hvor lokalafdelinger af dansk Ornitologisk Forening fortæller om og hjælper med at svare på spørgsmål om fugle og fuglekigning.

Hvordan kender man de forskellige arter fra hinanden? Hvordan lærer man at kende de forskellige stemmer fra hinanden? Osv. Osv. Der er mange spørgsmål, og heldigvis er der god mulighed for at få dem besvaret d. 27. maj 2018, når frivillige guider fra DOF vil gøre alt, hvad de kan for at give de fremmødte en god oplevelse.

Når Fuglenes Dag ligger i slutningen af maj, er det, fordi trækfuglene på dette tidspunkt er vendt tilbage fra deres vinterkvarterer i syd og nu er i fuld gang med at yngle. Samtidig er fuglesangen på sit højeste på dette tidspunkt af året, så der skulle være rig lejlighed til at lære noget om fuglenes sang og om deres udseende i forbindelse med Fuglenes Dag.

Landsvale, nattergal, rødstjert, løvsanger, broget fluesnapper og rørhøg er blot nogle af de mange fuglearter, der er mulighed for at opleve ved DOF-arrangementerne rundt omkring i landet. Og faktisk finder et af de guidede arrangementer sted i Rudersdal Kommune, nærmere bestemt i Vaserne mellem Holte og Birkerød. Her vil du mellem kl. 10 og kl. 13 kunne møde en af DOFs guider, som vil kunne fortælle dig alt om områdets fugleliv. Mødestedet er udsigtspunktet ud for Fyrrebakken ved Vasevej.

Læs mere om Fuglenes Dag

  • Bog

Fugle i felten : feltbestemmelse af fuglene i Europa og Middelhavsområdet

Bog
  • Bog

Fugleværnsfonden : for fugle, for folk og for fremtiden

Af Jan Skriver (2016)
Beskrivelser af Fugleværnsfondens godt 20 reservater med tips om gode fund og årstider samt både de enkelte reservaters og selve fondens historie
Bog
  • Bog

Havens fugle - som jeg ser dem

Forfatteren fortæller i tekst og illustrationer om sin måde at se på de almindelige danske havefugle. Med relevante oplysninger om deres udseende, udbredelse, levevis og trækforhold. Samt tips om hvordan man indretter haven, så man får optimale muligheder for at se fugle fra sine vinduer
Bog
  • Bog

Alle europas fugle

Fotografisk guide til feltbestemmelse af 860 fuglearter, der kan ses i Europa indtil Uralbjergene, Tyrkiet og den vestlige del af Nordafrika
Bog
  • Bog

Europas vadefugle

Af Lars Gejl (2015)
Beskrivelser i tekst og fotografier af 82 vadefuglearter der yngler, trækker eller optræder sporadisk i Europa. For hver art gennemgås bl.a. feltkendetegn, de forskellige fjerdragter, ynglebiologi, træk og forekomst i området. Med indledende generelle afsnit om vadefuglenes biologi og træk
Bog
  • Bog

Politikens store fuglebog

Af Tommy Dybbro (2012)
Beskrivelse af 344 fuglearter i Danmark og Skandinavien med omtale af udseende, levested, levevis, træk, overvintring samt levevilkår og status i Danmark. På cd'en findes 95 af de mest almindelige danske fugles stemmer
Bog
Isfugl
15.05.18