Hvad er tidlig literacy?

Introduktion til tidlig literacy og hvordan du kan skabe et godt afsæt for dit barns sprog.

Early literacy kaldes også for 'Tidlig literacy', men hvad betyder det?
”Tidlig” eller ”early” refererer til børn i alderen 0-6 år. Det vil sige alle dem, der endnu ikke er startet i skole. Man kan bredt omtale ’literacy’ som alt dét, vi kommunikerer med, men med et særligt fokus på talte og skrevne ord og bogstaver.

Men hvad handler 'Tidlig literacy' om helt konkret?
'Tidlig literacy' handler om at skabe det bedste afsæt for barnets sprog og sproglige forståelse samt at understøtte den sproglige og kommunikative udvikling, der sker, inden barnet starter i skole og skal lære at læse og skrive.

Det er netop i den periode (fra 0 til 6 år), at hele det sproglige fundament dannes. Det er samtidig den periode, der er mest afgørende for barnets fremtidige sproglige trivsel. Man taler om, at barnets første leveår (fra 0 til 3 år) er den mest signifikante periode. Har man et lille ordforråd i 2-årsalderen øges chancen for, at man er en dårlig læser som 12 årig. (Bleses m.fl., 2016). Det er derfor man siger, at jo tidligere sprogindsats, desto bedre. 

Hvordan lærer barnet sprog? Og hvad skal 'Tidlig literacy' egentlig gøre godt for?
Sprog skabes i sociale samspil med omgivelserne. Barnet lærer sprog ved at høre sprog fra andre mennesker. Barnet er med andre ord dybt afhængigt af sine omgivelser/familie. Ordforrådet kan variere fra barn til barn. Det kommer blandt andet an på, hvor meget der tales i hjemmet, hvad der tales om, og i hvilket omfang barnet får lov til at bidrage i disse samtaler og ikke blot bliver talt til. Som forældre skal man sørge for at bade barnet i ord hver dag og opmuntre sit barn til selv at bruge sit sprog.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg vil hjælpe mit barn med sproget?

- Du er opmærksom på, at barnet aktivt deltager i samtaler og er tålmodig, når barnet prøver at formulere sig. Formulerer barnet sig forkert, så bekræft sætningen og gentag formuleringen korrekt uden direkte at irettesætte barnet.  

- Du sørger for, at barnet hører mange forskellige ord. Det handler ikke kun om ”meget sprog”, men om kvalitetsfyldt og rigt sprog. Her er billedbøger en gave.  

- Du læser højt for dit barn og gerne hver dag. Højtlæsning er med til at påvirke dit barns hjerne og er det første skridt til, at barnet selv lærer at læse og skrive. Den amerikanske forsker Anne E. Cunningham har påvist, at børnebøger indeholder næsten dobbelt så mange særlige ord, som man finder i en samtale mellem to akademikere. Der er derfor mange ord at bade barnet i under højtlæsningen. 

- Du læser højt for dit barn og taler gerne med barnet om billederne og fortællingen. Det er en rigtig god metode, men husk - nogle gange er det også bare rart med ren oplæsning uden så meget snak.

- Du udnytter hverdagens muligheder. Er barnet optaget af noget, fx en gravko i vejen eller en muslingeskal på standen, så hjælp gerne barnet med at sætte ord på oplevelsen og understøt samtalen. På den måde er barnet også meget mere motiveret og opmærksomt. 

 

Foto: Dreng og pige med bogstaver
Foto: Dreng og pige med bogstaver