Grundloven, folket og magten

Grundloven, folket og magten

10.10.17
I sidste afsnit af Historien om Danmark, så vi hvordan demokratiet blev etableret i Danmark. Læs mere om den tumultariske periode.

Midten af 1800-tallet blev en periode med store omvæltninger, der ændrede landets styreform fra den enevældige konge til folkets demokrati.

Grundloven og demokratiets etablering

Politisk prægedes udviklingen af enevældens fald og folkestyrets etablering med Junigrundloven 1849, og af den forbitrede og generationslange forfatningskamp mellem det demokratiske Folketing og det privilegerede Landsting, der blev følgen af grundlovsrevisionen i 1866. Tæt sammenhængende hermed var den jævne danskers voksende engagement som vælger – og som aktivt medlem af politiske, økonomiske, sociale og kulturelle foreninger.

» Læs mere om etableringen af demokratiet på danmarkshistorien.dk (skrevet af Erik Strange Petersen)

Den Grundlovgivende Rigsforsamling af Constantin Hansen

Den Grundlovgivende Rigsforsamling af Constantin Hansen

Den lige og almindelige valgret

Det danske demokrati blev grundfæstet i 1849 med Junigrundloven, men der skulle gå 66 år, før Grundloven kom til at indeholde mange af de demokratiske rettigheder, vi i dag opfatter som en selvfølge. I 1915 sikrede en grundlovsændring den lige og almindelige valgret. Valgretten udvidet, så også kvinderne og tjenestefolk uden egen husstand fik valgret. Ikke alle fik valgret i 1915, for eksempel var modtagere af fattighjælp stadig udelukket, og der stilles fortsat i dag krav til retslig handleevne og dansk statsborgerskab for at man kan stemme ved folketingsvalg. 

» Læs mere om grundlovsændringen i 1915 på danmarkshistorien.dk

Se video med  en række af kvindesagsorganisationer, der holder valgretsoptog den 5. juni 1915


 

Foto af grundloven: Rigsarkivet, foto: Tom Jersø.

Lån materialer om det danske demokrati

Materialer
Reservér
 • Bog

Lov og land : en fortælling om Danmarks grundlove gennem 800 år

Af Kaare R. Skou (2016)
Læs mere
Reservér
 • Bog

1915 - da kvinder og tyende blev borgere

Af Pia Fris Laneth (2015)
Læs mere
Reservér
 • Bog

Grundloven 1849

Af Thomas Meloni Rønn (2009)
Læs mere
Reservér
 • Bog

Politik der forandrede Danmark : 65 beretninger om landets vigtigste lovgivning 1848-2012

Af Kaare R. Skou (2012)
Læs mere
Reservér
 • Bog

Det underdanige og det magtfulde : essays

Af Susan Simonsen (f. 1987) (2017)
Læs mere
Læs bogen
 • Ebog

Folkestyrets rugekasser : frivillige foreninger og folkestyre

(2016)
Læs mere
Reservér
 • Bog

Det demokratiske system

(2016)
Læs mere
Reservér
 • Bog

En plads i verden : det moderne medborgerskab

Af Per Mouritsen (f. 1962-06-02) (2015)
Læs mere
Reservér
 • Bog

Fra enevælde til folkestyre : dansk demokratihistorie indtil 1973

Af Tim Knudsen (f. 1945) (2006)
Læs mere
Reservér
 • Bog

En nation dannes : Danmark og danskerne til 1920

Af Claus Friisberg (2005)
Læs mere
Reservér
 • Bog

Ideen om et frit Danmark : den nationalliberale bevægelses ideologi og politik - især i enevældens sidste år

Af Claus Friisberg (2003)
Læs mere