To fødder med kæder på

Fortidens kolonialistiske forbrydelser

10.02.20
Nogle forbrydelser er så slemme, at vi glemmer at de er sket. Måske fordi vi selv har begået dem. Måske fordi det ikke passer ind i vores selvforståelse eller at vi stadig nyder frugterne af dem. Vi fortæller historier om forbrydelser, som du måske har glemt, eller ikke vidste har fundet sted.

U.S. Virgin Islands – Peter von Scholten

De tidligere Danskvestindiske Øer er i dag et ferieparadis. Mange af de store rejseselskaber rejser dertil året rundt. De sælger rejsen ved at fortælle en romantisk historie om, at de på et tidspunkt har været dansk. Men tænker du nogensinde over hvorfor vi var der?

Grunden til vores tilstedeværelse var at udnytte trekantshandlen. Slaver, primært fra den afrikanske vestkyst, blev sejlet til det daværende Dansk-Vestindien. Her blev slaverne udnyttet på plantager, hvorfra krydderier blev sejlet til Danmark.

Mest kendte ansigt fra Øerne er Peter Von Scholten. Han var dansk Generalguvernør og styrede Vestindien med hård hånd. I 1848 gjorde slaverne oprør med sukkerknive i hænderne, mens de blæste i konkylier. Von Scholten frigjorde slaverne med øjeblikkelig virkning.

Hjemme i Danmark så man skævt på Von Scholten, fordi han gav efter for slavernes oprør. Han blev frataget titler og sin pension, fordi han opgav slaveriet på de tidligere Dansk-Vestindiske Øer.

I Danmark har vi én statue af en af oprørslederne fra Øerne. Statuen ”Queen Mary” blev opført af to kunstnere og viser den sorte kvinde Mary Thomas med en sukkerkniv og konkylie i hænderne.

Kong Leopold II

I Belgisk historie er Kong Leopold II 1865 – 1909 kendt som manden, der åbnede for gummimarkedet og gjorde Belgien førende indenfor gummiproduktion. Gummiproduktionen var stor i Congo, der på daværende tidspunkt var en belgisk koloni.

Uroen spredte sig og Kong Leopold kom, af flere forskellige grunde, i økonomiske problemer. Derfor indførte han ”en kugle - en hånd”-tiltaget hos sine soldater i Congo. Det betød i praksis, at når soldater affyrede en kugle, skulle de tage en hånd med tilbage som bevis på de havde ramt, således ingen kugler gik til spilde. Problemet var bare, at soldaterne ikke altid ramte. Derfor var der i perioden mange congolesere som mistede hænder. Amputeringerne blev også brugt som straf, hvis de lokale ikke opførte sig som de fik besked på.

Hvis du tager til Belgien, er der stadig mange statuer af Kong Leopold II. I 2004 blev en statue af Kong Leopold II vandaliseret. Statuen består af Leopold på en hest, hvor congolesere kravler under ham. Vandaliseringen bestod i, at man skar hænderne af congoleserne på statuen som et symbol på den glemte belgiske kolonihistorie.

Rhodesia – Cecil Rhodes

Landet Rhodesia blev grundlagt i 1896 og lå i det, vi i dag kalder for Zambia og Zimbabwe. Landet bestod inden af forskellige afrikanske stammer, men på grund af den britiske kolonisering fik området snart nye besøgende.

Den britisk-sydafrikanske politiker Cecil Rhodes fik de lokale stammer i området til at skrive under på en traktat, der gjorde det muligt for de hvide europæere at være der til gengæld for våben. Men de lokale afrikanere fik aldrig våbnene. I stedet blev områderne styret af de britiske styrker. Området blev opkaldt efter Rhodes – deraf Rhodesia.

Der er opført mange statuer af Cecil Rhodes og de seneste år har studerende oprettet organisationen _#Rhodesmustfall_, hvor man har kæmpet for at fjerne statuerne for ikke at hylde en kolonistisk fortid.