FNs Verdensmål 5 - ligestilling mellem kønnene

Det går langsomt fremad for ligestillingen i verden.

Indhold i denne artikel

Hvad går verdensmål 5 ud på?

Vi har fået færre barnebrude og flere kvinder i parlamenter, så der er langsom fremgang for ligestillingen i verden.
Halvdelen af jordens befolkning er kvinder, men det er ikke altid, at de kan deltage på lige fod i samfundet og bestemme over egen krop og egne liv. Det skal det femte Verdensmål ændre på. 

Målet sigter mod, at kvinder og piger skal have samme muligheder og rettigheder som mænd, og at al kønsbaseret vold skal stoppe inden 2030. 
Selvom det er store ord, så går udviklingen stille og roligt fremad på flere områder. Eksempelvis kommer der langsomt flere kvinder i verdens parlamenter, og i de seneste ti år er andelen af børneægteskaber i verden faldet med 15 procent. 
I dag er det ikke længere hver fjerde pige, der bliver gift, før hun fylder 18 år, men ’kun’ hver femte. 
Så der er fremskridt, men vi er ikke i nærheden af at være færdige med ligestillingen.

Store ubalancer i ligestillingen i Danmark

I Danmark er mænd og kvinder næsten lige i forhold til loven. Men der kan være langt fra formelle rettigheder til reel lighed, og derfor handler målet i en dansk kontekst især om at mindske den skjulte ulighed. 
For eksempel skal der flere kvinder i professor- og lederstillinger, og så skal kvinder have lige så meget i løn som mænd. 
Ifølge tal fra 2018 er kun omkring 19 procent af topcheferne i Danmark kvinder, og det tal har næsten stået stille siden 2015. 

I snakken om ligestilling er det vigtigt at huske, at mænd også er udsat for ulighed på en række områder. 
For eksempel er mænd i større risiko for at begå selvmord, flere mænd end kvinder er hjemløse, flere mænd bliver udsat for vold uden for hjemmet, og mænds rettigheder i forhold til deres børn bliver ikke vægtet i lige så høj grad som kvinders.  

Hvem arbejder med verdensmål 5 i Danmark?

KVINFO
KVINFO er Danmarks videnscenter for køn og ligestilling. Centret samler og producerer viden, udvikler værktøjer og arbejder for løsninger på konkrete udfordringer om køn og ligestilling i Danmark og internationalt.

KVINFO arbejder på at skabe overblik over forskning og viden på området og bringer derefter denne viden i spil bredt til beslutningstagere, medier, virksomheder, organisationer og offentligheden i Danmark og internationalt. 

KVINFOs mission er på et videnbaseret grundlag at kvalificere samfundsdebatten og forandringer i samfundet og at fremme ligestilling i en aktuel kontekst nationalt og internationalt. 
Gennem udvikling og anvendelse af redskaber, vidensformidling og fortalervirksomhed bidrager centret til norm-, kultur- og strukturændringer. 

Foreningen Far
Foreningen Far er Danmarks største børne- og fædreorganisation og arbejder for ligeværdigt forældreskab i Danmark. 

Foreningen Far har eksisteret siden 1977 og skabt eller medvirket til at skabe mange af de almindelige rettigheder, som er kendte for fædre i dag f.eks. fælles forældremyndighed, hverdagssamvær, deleordninger, forældreorlov, ferie, erstatningssamvær og velfærdsydelser for begge forældre.
Foreningen Far informerer og rådgiver fædre, politikere, ministerier, myndigheder og medierne med fokus på det bedste for barnet og familien som helhed. Foreningen Far har ingen fuldtidsansatte og er baseret 100% på frivillighed. De frivillige er forældre og fagpersoner, som ønsker at gøre en forskel og hjælpe andre.

Den danske lovgivning har ikke fulgt med tiden, og loven tager således ikke hensyn til, at der i dagens Danmark findes lige så mange dedikerede og gode fædre, som der findes dedikerede og gode mødre. Foreningen Far er kommet langt med deres arbejde, men der er stadig lang vej endnu, før mænd får de samme rettigheder som kvinder, hvad angår forældreskab. 

Hvad kan du selv gøre?

Ud over at donere midler til de organisationer i Danmark der arbejder med ligestilling, kan du f.eks. blive ligestillingsambassadør hos KVINFO. Som ligestillingsambassadør bliver du klædt på med den nyeste kønsforskning og viden, så du har mulighed for at tage del i arbejdet for ligestilling. 

Hos Foreningen Far kan du blive frivillig. Som frivillig hos Foreningen Far bliver du uddannet af erfarne frivillige og deltager i deres uddannelsesprogram. Du får som færdig rådgiver adgang til kurser inden for personlig udvikling, case-træning, krisepsykologi, frivilligt arbejde samt lederkurser efter behov. 

Men mindre kan også gøre det.
F.eks. kan du vise dine børn, at ligestilling starter derhjemme. Du kan også tilmelde dig en mentorordning og hjælpe en kvinde med at opbygge hendes karriere inden for dit felt, du kan tale med din arbejdsgiver om fleksibilitet og balance mellem arbejde og fritid, og hvis du er mand, så tal med din arbejdsgiver om barsel og hold fast i dine rettigheder. Endelig, så sig fra når medier eller andre instanser portrætterer kvinder som mindreværdige, mindre intelligente eller inkompetente sammenlignet med mænd.

Tak til Verdens Bedste Nyheder for lån af indhold.

 

Tags
Materialer