Få den vildeste have

En ny trend er vokset frem, der handler om at give vilde planter mere plads i haven. Find inspiration og tips til hvordan du kan gøre din have vildere.

Hvorfor vilde haver?

Arealer med vild natur er i tilbagegang og det presser det dyreliv, som er afhængig af vild natur. I Danmark er mere end 15 procent af alle arter i tilbagegang*, bl.a. som følge af manglende levesteder. Kun 8 procent af Danmark er dækket af vild natur*. I de mere end 1,2 millioner huse og tilhørende haver er der mulighed for at hjælpe de vilde arter, men det kræver at vi i mindre grad henlægger haven til nytrimmet græsplæne.

* Kilde: danmarksvildehaver.dk/

Mere biodiversitet

Selvom græsplænen er praktisk og pæn, så fremmer den ikke ligefrem et variret dyreliv, da græsset er vindbestøvende og mangler blomster til bier, sommerfugle og andre insekter. Danmarks Naturfredningsforening har en række tips til at hvordan man får en vildere have og dermed skaber betingelser for et mere varieret dyreliv. Det handler bl.a. om at fjerne græsplænen, lade haveaffaldet ligge, sørge for både sol og skygge i haven, fjernet muldlaget nogle steder til planter, der trives i mere mineralholdige jordforhold og endelig kan en havedam sikre betingelser for flere dyr og planter.

Læs mere

Materialer