2020 er naturens år

Bibliotekerne rykker dette efterår ud i den vilde natur. I et fælles fremstød med DR og Danmarks natur- og friluftsorganisationer viser landets biblioteker vejen til, hvordan vi som samfund og individer kan få mere af den vilde litteratur og natur.

I uge 37-42 vil du på biblioteker landet over bl.a. kunne deltage i debatter, højtlæsningsarrangementer, naturvandringer og en national konkurrence om at skrive landets vildeste bålhistorie (baalhistorier.dk). Altsammen naturligvis tilpasset de gældende Corona-forskrifter.

Menneskets bedste ven

For vi har i den grad fået appetit på mere natur. Da Corona-nedlukningen i foråret stod på sit højeste var naturen vores bedste ven. 

Det samme gjaldt litteraturen. For både bogen og naturen har vist sig at være størrelser, vi kan bruge til at slippe bort med, åndehuller bort fra hverdagen. I dette efterår viser vi gennem litteraturen de store, dybe fortællinger, der ligger i landskabet - og som du kan finde på begge sider af bygrænsen.

Mere naturlig natur

Bibliotekerne har bl.a  fokus på, hvordan du kan få mere af den vilde natur inden for grænserne af din egen havehæk, ved markskellet eller på den lokale fælled. Og hvordan man kan bruge litteraturen til mentalt at gå på opdagelse og berige sine naturoplevelser.

Vildsjæle og elektriske bål

For selvom bibliotekerne er glade for, at man læser, så skulle det nødigt være sådan, at man en dag må nøjes med at læse om naturen, fordi den kun eksisterer i bøgerne. Derfor håber biblioteket, at kampagnen kan være med til at skabe en ny bølge af vildsjæle. Mennesker, der påskønner og kæmper for det skønne i vildnisset, og som vil gå på opdagelse i det sjældne, det vilde og uforstyrrede; og ikke mindst den tilhørende litteratur.

Hvem står bag kampagnen?

Bibliotekernes Temasamarbejde er en landsdækkende indsats, hvor danske biblioteker arbejder sammen med eksterne aktører omkring et fælles kampagnetema. Indsatsen koordineres af Aalborg Bibliotekerne med deltagelse fra centralbibliotekerne i Gentofte, Herning, Odense, Roskilde, Vejle og Aalborg. Sammen med DR, Danmarks Biblioteksforening og de danske natur- og friluftsorganisationer støtter bibliotekerne i 76 af landets kommuner op om dette års naturtema.