Interview med Saxo Grammaticus

28.09.15
Læs vores interview med krønikeskriver Saxo Grammaticus og besøg udstillingen Dansk Litteraturhistorie i 1000 år på Hovedbiblioteket i Birkerød.

Tillykke med udgivelsen af Gesta Danorum, Saxo Grammaticus! Det er da lidt af en kraftanstrengelse, De der har lagt for dagen.

Ja, idéen er godt nok ikke min egen – det er jo et bestillingsarbejde, som ærkebiskop Absalon pålagde mig, da alle andre havde takket nej... Men når det er sagt, er jeg da svært tilfreds med resultatet, og jeg synes ærlig talt heller ikke, at biskop Absalon kan tillade sig at klage, eftersom jeg smører temmelig tykt på i omtalen af ham og hele hans Hvide-slægt, og selvfølgelig også af Kong Valdemar, som jeg kalder ”fædrelandets strålende lys”!  

Nå ja, man er altid nødt til at kæle lidt for sine sponsorer – så længe det ikke går ud over troværdigheden i værket. Det er jo intet mindre end en Danmarkskrønike, De har leveret?

Det er fuldstændig korrekt: Absalon ønskede et værk, der kunne matche vores nabolandes – han var træt af, at de kunne fremvise nedskrevne beretninger om alle deres storslåede bedrifter – for ikke at tale om romerne, der jo virkelig har ført sig frem på den front. Og bare fordi vores forfædre kun magtede at skrive deres simple budskaber på klippeblokke, mens romerne vigtede sig på latin, betyder det jo ikke, at de var hverken dummere eller mindre heltemodige end romerne! Så jeg har brugt de kilder, jeg havde til rådighed – og så har jeg gjort, som enhver forfatter gør for at få en god historie ud af det, hvis De forstår...

Det er klart, at formidlingen har meget at sige, og jeg er sikker på, at Deres krønike nok skal få en værdig plads i den danske litteraturhistorie – og at Danmarks største online-boghandel vil blive opkaldt efter Dem.

Tror De virkelig? Jamen, så vil De måske have et signeret eksemplar?

Ja, det ville da sandelig være en stor ære! Så siger jeg mange tak, Saxo Grammaticus.

 Udstillingen Dansk litteraturhistorie i 1000 år

Interviewet var sponsoreret af Rudersdal Bibliotekernes afdeling for Fiktion & Formidling i anledning af udstillingen Dansk Litteraturhistorie i 1000 år på Hovedbiblioteket i Birkerød, som nu nu er nået til Middelalderen. Det kan oplyses, at den signerede førsteudgave af Gesta Danorum desværre ikke overlevede rejsen tilbage fra år ca. 1209. Til gengæld kan man på biblioteket låne en moderne udgave af Saxos Danmarkskrønike.  

Læs mere om Saxo

Læs Saxos fortale til Gesta Danorum (danernes bedrifter) fra ca. 1200

Lån materialer af Saxo

 Danmarkskrøniken. Bind 1 af Saxo
 Danmarkskrøniken. Bind 1 af Saxo
 Saxos sagn i sagaernes kronologi af Saxo