Interview med Georg Brandes

01.03.16
Læs vores interview med litteraturkritiker og samfundsdebattør Georg Brandes og besøg udstillingen Dansk Litteraturhistorie i 1000 år på Hovedbiblioteket i Birkerød. I denne måned om "Det moderne gennembrud".

Georg Brandes, sikke dog en furore, De igen har skabt med Deres indlæg i Politiken om den moderne seksualmoral?!

Jamen, jeg kan ikke tåle den snerpethed, der præger visse kvinder – og mænd for den sags skyld. Så når de siger, at såvel kvinder som mænd skal holde sig på måtten indtil ægteskabet, så må jeg altså reagere! Jeg mener simpelthen, at vi må have en mere frisindet holdning til disse ting.

Det er jo ikke første gang, De har skabt røre i andedammen. I ’71 blev Deres forelæsningsrække på Københavns Universitet startskuddet til en mindre samfundsomvæltning såvel litterært som politisk. Kan De ikke opsummere for vores læsere, hvad forelæsningerne kritiserede?

Jo, det gør jeg gerne, hvis det kan hjælpe til at få mit budskab ud: Altså, hvis De vidste, hvor reaktionært det danske litterære miljø var, og hvor lidt udsyn til verden det havde! Det trængte virkelig til at blive rusket op og opdage, at vi lever i en moderne verden, og at alt det romantiske sludder havde overlevet sig selv. Og så måtte det københavnske borgerskab komme ud af sin tornerosesøvn, som det havde lullet sig ind i og begynde at forholde sig til samfundet. Kort sagt: Litteraturen skal sætte problemer under debat! 

Og det er allerede begyndt at ske – så selvom Deres åbenmundethed kostede Dem et professorat, vil De så sige, at det har været alle pengene værd? 

Det vil jeg så absolut – og jeg har jo også en del tilhængere blandt forfatterne. Men som De selv har oplevet med den nuværende "handskefejde", så er der stadig lang vej igen – og kampen bliver nok ikke vundet i dette århundrede. Men både min bror Edvard og jeg har besluttet os for at sætte alle sejl til for at få ændret verden. Derfor startede han også den udmærkede avis Politiken, som er et talerør for vores radikale og frisindede synspunkter, ligesom han er aktiv i politik - og det ender såmænd nok  med, at der bliver stiftet et helt nyt parti, for der er en del splittelse at spore i Venstre...

Det tror jeg, De får ret i! Georg Brandes, tak fordi vi måtte tage Deres dyrebare tid. Jeg er sikker på, at Deres moderne tanker vil få masser af vind i sejlene – langt ind i det nye århundrede. 

Jamen, det skulle da bare mangle – jeg er jo kun glad for, at De hjælper med at udbrede dem, for det er der som sagt hårdt brug for!


Rejsen tilbage til 1887 var sponsoreret af Rudersdal Bibliotekernes afdeling for Fiktion og Formidling. Det kan oplyses, at Partiet Det Radikale Venstre blev stiftet i 1905 som en udløber af Venstre.

»Læs mere om Georg Brandes
»Læs mere om forelæsningsrækken ”Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur”
»Læs mere om Sædelighedsfejden
»Læs mere om Det Radikale Venstre

Materialer